Prosjekter og arbeid

Vi bygger, utvikler og forvalter infrastruktur for trikk og T-bane i Oslo og Akershus. Se prosjektene våre og det vi jobber med akkurat nå.

 • Holtet trikkeholdeplass

  Vi skifter skinner og gjør nødvendig vedlikehold langs nedre del av Ekebergbanen. Arbeidet er planlagt å være ferdig sommeren 2024.

 • T-banens verksted på Etterstad skal oppgraderes for økt kapasitet og produksjon.

 • Sporveien bygger ny T-banestasjon på Holmenkollbanen, som får navnet Diakonhjemmet. Stasjonen vil ligge tett på en ny videregående skole, VID Vitenskapelige Høgskole og Diakonhjemmet sykehus, og stasjonen åpner etter planen i august 2027.

 • Majorstuen T-banestasjon

  Majorstuen stasjon skal få flere adkomster, større plattformer og en ny gangbru. Nå er arbeidene i gang.

 • En T-banevogn står ved perrongen på Ulsrud Stasjon

  Vi oppgraderer T-banestasjonene våre for å gjøre dem mer tilgjengelige for alle.

 • manuell kjørespak er plombert

  Vi tester ny teknologi som skal gjøre reisen tryggere, mer pålitelig og kostnadseffektiv.

 • Vi skal oppgradere traseen på strekningen fra Henrik Ibsens gate til Riddervolds plass.

 • Sporveien har bestilt 20 nye T-banevogner med levering i perioden 2027-2030. T-banen er dermed sikret tilstrekkelig antall vogner til åpningen av Fornebubanen i 2029.

 • Ryen testtog overlevering

  Vi innfører nytt signalsystem for T-banen, som vil gi bedre flyt og høyere kapasitet.

 • De nye trikkene er universelt utformet og vil gi Oslo et moderne og robust trikketilbud.

 • Åpning av den nye basen 11.05

  Vi ønsker å omregulere Holtet trikkebase fra bolig til samferdselsanlegg.

 • Rundt skilt med en stor  T for T-bane. Foto

  Det planlegges for ny adkomst til Tøyen T-banestasjon, med beliggenhet i Finnmarkgata.

 • Bussanlegg Drøbak

  Sporveien Bussanlegg AS etablerer et nytt helelektrisk bussanlegg i Frogn kommune.

 • Abbediengen trikkeholdeplass

  Sporveien planlegger fornyelse av kontaktledningsanlegget mellom Thune og Lilleakerveien.

 • Sporveien forbereder et omfattende arbeid med trikkens infrastruktur, mellom Parkveien og Bislet holdeplass.

 • Sporveien gjennomfører omfattende oppgraderinger på T-banens sentrumsstasjoner.

 • Arbeidet vil forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil drift, og legge til rette for økt kapasitet på T-banenettet.

 • Det ligger mye arbeid bak en trikk som er i rute. Her får du en oversikt over det mest synlige vedlikeholdsarbeidet Sporveien gjør med trikkens infrastruktur i 2024.

 • Sporveien planlegger oppgradering av Brynseng T-banestasjon for å styrke knutepunktet Brynseng og legge til rette for bedre kollektivtransport og byutvikling.