Prosjekter og arbeid

Vi bygger, utvikler og forvalter infrastruktur for trikk og T-bane i Oslo og Akershus. Se prosjektene våre og det vi jobber med akkurat nå.

 • Sporveien planlegger oppgradering av Brynseng T-banestasjon for å styrke knutepunktet Brynseng og legge til rette for bedre kollektivtransport og byutvikling.

 • Det ligger mye arbeid bak en trikk som er i rute. Her får du en oversikt over det mest synlige vedlikeholdsarbeidet Sporveien gjør med trikkens infrastruktur i 2024.

 • Arbeidet vil forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil drift, og legge til rette for økt kapasitet på T-banenettet.

 • Sporveien gjennomfører omfattende oppgraderinger på T-banens sentrumsstasjoner.

 • Sporveien forbereder et omfattende arbeid med trikkens infrastruktur, mellom Parkveien og Bislet holdeplass.

 • Abbediengen trikkeholdeplass

  Sporveien planlegger fornyelse av kontaktledningsanlegget mellom Thune og Lilleakerveien.

 • Bussanlegg Drøbak

  Sporveien Bussanlegg AS etablerer et nytt helelektrisk bussanlegg i Frogn kommune.

 • Rundt skilt med en stor  T for T-bane. Foto

  Det planlegges for ny adkomst til Tøyen T-banestasjon, med beliggenhet i Finnmarkgata.

 • T-banens verksted på Etterstad skal oppgraderes for økt kapasitet og produksjon.

 • Åpning av den nye basen 11.05

  Vi ønsker å omregulere Holtet trikkebase fra bolig til samferdselsanlegg.

 • De nye trikkene er universelt utformet og vil gi Oslo et moderne og robust trikketilbud.

 • Sporveien bygger ny T-banestasjon på Holmenkollbanen, som får navnet Diakonhjemmet. Stasjonen vil ligge tett på en ny videregående skole, VID Vitenskapelige Høgskole og Diakonhjemmet sykehus, og stasjonen åpner etter planen innen utgangen av 2027.

 • Ryen testtog overlevering

  Vi innfører nytt signalsystem for T-banen, som vil gi bedre flyt og høyere kapasitet.

 • Sporveien har bestilt 20 nye T-banevogner med levering i perioden 2027-2030. T-banen er dermed sikret tilstrekkelig antall vogner til åpningen av Fornebubanen i 2029.

 • Vi skal oppgradere traseen på strekningen fra Henrik Ibsens gate til Riddervolds plass.

 • Majorstuen T-banestasjon

  Majorstuen stasjon skal få flere adkomster, større plattformer og en ny gangbru. Nå er arbeidene i gang.

 • En T-banevogn står ved perrongen på Ulsrud Stasjon

  Vi oppgraderer T-banestasjonene våre for å gjøre dem mer tilgjengelige for alle.

 • manuell kjørespak er plombert

  Vi tester ny teknologi som skal gjøre reisen tryggere, mer pålitelig og kostnadseffektiv.

 • Holtet trikkeholdeplass

  Vi skifter skinner og gjør nødvendig vedlikehold langs nedre del av Ekebergbanen. Arbeidet er planlagt å være ferdig sommeren 2024.