For naboer

Bor du ved trikken eller T-banen, eller blir du påvirket av prosjektene eller arbeidene våre? Her finner du informasjon som er viktig for deg.

Viktig informasjon til naboer

Opplever du støy?

Blir du plaget av støy fra oss? Se hva som forårsaker støy, hvilke regler som gjelder og hvordan vi varsler naboer om arbeider.

Grunneiere og grunnerverv

Når vi bygger infrastruktur må vi først ha rettigheter til arealene som skal brukes. Finn ut hvordan vi jobber med grunnerverv, og hva dine rettigheter er.

Prøvekjøring med kamera i front av T-bane arbeidsvogn

Sporveien AS planlegger å ta i bruk et nytt datainnsamlingsverktøy for innsamling av data om infrastrukturen vår. Dette innebærer en kameraløsning i front på utvalgte T-banevogner, og vi vil i den forbindelse foreta prøvekjøring med kamera.