Personvernerklæring

Her finner du den generelle personvernerklæringen som gjelder når Sporveien behandler personopplysninger om personer utenfor konsernet (eksterne/tredjeparter).

1. Personvernerklæring

Sporveien respekterer ditt privatliv og vil behandle personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven.

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til enkeltpersoner.

2. Behandlingsansvar

Hvert selskap i Sporveien-konsernet er behandlingsansvarlig for sin respektive behandling av personopplysninger. Sporveiens busselskap Unibuss AS har egen personvernerklæring. 

Her kan du lese Unibuss sin personvernerklæring. Åpnes i ny fane

Når du reiser med trikken eller T-banen, kjøper du billett hos Ruter. Ruter er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger i forbindelse med reiser og kjøp av billett,

Her kan du lese Ruter sin personvernerklæring. Åpnes i ny fane

3. Hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger

Sporveien kjører trikk og T-bane, og vedlikeholder vogner, anlegg og infrastruktur. I tillegg forvalter vi eiendommer og gjennomfører store utbyggingsprosjekter. For å kunne gjennomføre dette, er det nødvendig å behandle personopplysninger, se nedenfor.

3.1 Statistikk, webanalyse og bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. Her kan du lese mer om vår bruk av cookies og hvordan du selv kan styre bruken (lenke til artikkel på Sporveien.no).

3.2 Rekruttering

For å kunne behandle søknader fra folk som søker jobb hos oss, må vi behandle personopplysninger om søker og referanser. Dette kan omfatte navn, kontaktopplysninger, informasjon om din CV og annen informasjon i søknaden din.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Formålet er å kontrollere kandidatens identitet, utdanning, ansettelseshistorikk, attester og annet som er relevante for stillingen. Slik behandling kan omfatte personopplysninger om personens navn, alder, referanser, økonomiske historikk, i tillegg til informasjon som er offentlig tilgjengelig. Her bruker vi ekstern leverandør, slik det fremgår av stillingsannonsene på Sporveien.no.

3.3 Sikkerhet

Sporveien har forskjellige sikkerhetstiltak som medfører behandling av personopplysninger, for eksempel kan Sporveiens lokaler og stasjonsområder ha aktivitetslogger, kameraovervåking, etc. Dette er nødvendig for sikker drift av transporttjenestene og rapportering til tilsynsorganer for jernbanevirksomhet. Sikkerhetstiltak kan også sikre mot ulovlig eller uautorisert adgang til områder, anlegg, utstyr, og bygninger ved bruk av vakthold, kameraovervåkning, logging, etc samt adgangskontroll for besøkende og ansatte. Hvilke personopplysninger vi samler inn og bruker, avhenger av de aktuelle sikkerhetstiltakene og kan omfatte bilder og videoer av deg, ditt navn, telefonnummer og ansettelsessted, dato og klokkeslett du får adgang til lokalene.

3.4 Forretningsformål

Vi behandler personopplysninger for å støtte og administrere kunde-, leverandør- og partnerrelasjoner i forbindelse med konkurranser ved anskaffelse, inngåelse og oppfølging av kontrakter. I slike tilfeller, og ved kontroll av at leverandører følger sine forpliktelser etter kontrakt, lov eller tariffavtale, kan det bli aktuelt å behandle personopplysninger om ansatte, innleide og innehavere av verv hos leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere. Tilsvarende gjelder ved kjøp og salg av virksomhet.

3.5 Rettslige forpliktelser

Sporveien har forskjellige rettslige forpliktelser som krever behandling av personopplysninger, eksempelvis forpliktelser i forbindelse med skatt og regnskap, pålegg fra offentlige myndigheter og arbeidsrettslige plikter. Disse rettslige forpliktelsene danner grunnlaget for slik behandling av personopplysninger.

Videre kan behandle Sporveien behandler personopplysninger i forbindelse med rettssaker og andre saker om Sporveiens rettslige plikter eller rettigheter, eksempelvis skadesaker.

4. Hvem vi deler personopplysninger med

Selskapene i Sporveien deler bare personopplysninger i samsvar med våre personvernprosedyrer (konserninterne databehandleravtaler og andre avtaler/rutiner) og gjeldende personvernlovgivning.
Selskapene i Sporveien har en rekke fellesprosesser, hvor informasjon deles der det er nødvendig for å sikre drift og for å gjennomføre felles prosesser. Videre deles informasjon med våre tjenesteleverandører, med offentlige myndigheter i forbindelse med lovpålagt rapportering, samt til private samarbeidspartnere som bank, forsikring, pensjonsordning etc. Ut over dette vil Sporveien kun utlevere opplysninger når Sporveien har lovbestemt plikt til det.

5. Informasjonssikkerhet

Sporveien etterstreber sikker og forsvarlig behandling av personopplysninger. Dette medfører at personopplysningene skal vernes mot uautorisert eller ulovlig behandling, og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til personell som har et tjenstlig behov, og tekniske tiltak som kryptering benyttes for å sikre opplysningene mot avlytting.

6. Dine rettigheter

Du har rett til å bli informert om hvilke eventuelle personopplysninger Sporveien behandler om deg og du kan be om en kopi av disse. Du kan også be om at eventuelle unødige personopplysninger blir slettet, og du kan be om korrigering av eventuelle feilaktige personopplysninger.

Hvis du vil ha mer informasjon enn det som gis i denne erklæringen, for eksempel om hvordan informasjonen din brukes, hvordan vi holder informasjonen din trygg, og din rett til innsyn i informasjon vi har om deg, kan du kontakte firmapost@sporveien.com.

7. Klage

Hvis du er misfornøyd med hvordan personopplysninger om deg behandles, kan du klage til Sporveien ved firmapost@sporveien.com.

Du kan også klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg å klage direkte til Sporveien før du kontakter Datatilsynet.

8. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi vurderer og oppdaterer løpende vår personvernerklæring. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 21.04.2021. Nye og gjeldene versjoner vil bli gjort tilgjengelig på denne siden.