Diakonhjemmet stasjon

Sporveien bygger ny T-banestasjon på Holmenkollbanen, som får navnet Diakonhjemmet. Stasjonen vil ligge tett på en ny videregående skole, VID Vitenskapelige Høgskole og Diakonhjemmet sykehus, og stasjonen åpner etter planen innen utgangen av 2027.

Utsikt fra gangbro over nye Diakonhjemmet stasjon

Ny stasjon: Diakonhjemmet stasjon skal etter planen stå ferdig i slutten av 2027.

Fakta om prosjektet

  • Status

    Bygging

  • Gjelder

    T-banen, linje 1 til Frognerseteren 

  • Byggeperiode

    Planlagt ferdig senhøsten 2027

På denne siden

Ny stasjon skal bidra til byutvikling

Diakonhjemmet stasjon blir en helt ny, moderne og tilgjengelig stasjon, som skal erstatte de to eldre stasjonene, Frøen og Steinerud. 

Bygging av stasjonen vil utvikle byen og åpne opp flere områder for publikum. Den vil være universelt utformet, slik at du kan gå rett fra T-banen og inn på det nye torget. Blant annet planlegges en gangbro over sporet, som vil gi økt fremkommelighet med mulighet for å krysse T-banesporet. 

Fra perrongen til Diakonhjemmet stasjon

To stasjoner blir til én: Diakonhjemmet stasjon vil erstatte Frøen og Steinerud på Holmenkollbanen

Et byområde åpnes opp 

I og rundt Diakonhjemmet stasjon skal byområde utvikles. En videregående skole, et nytt sykehjem og 200 nye boliger skal bygges. Det skal også etableres en ny barnehage, campus for den vitenskapelige høgskolen skal utvides, og en rekke andre tilbud som kafeer og kantiner vil dukke opp rundt det nye torget. 

Det norske Diakonhjem står bak utbyggingen av området, mens Sporveien er byggherre for den nye stasjonen.  

Er du nabo til et av våre prosjekter?

Her finner du relevant informasjon dersom du blir påvirket av et av våre byggeprosjekter.

Hvorfor bygger vi en stasjon her?

Sporveien forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet, og vårt mål er å få flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil, raskt og trygt. Denne type byggeprosjekter bedrer tilbudet til de reisende. Fremtidens kollektivtilbud i Oslo blir enda bedre enn i dag.

Tett samarbeid med Diakonhjemmet

Sporveien jobber tett og godt med stiftelsen Det norske Diakonhjem. De stiller til disposisjon rundt 5 mål tomt til byggefasen for stasjonen og til permanent banetrase. Finansieringen av stasjonen er et spleiselag bestående av Diakonhjemmet og Oslo kommune. 

Denne type byggeprosjekter bedrer tilbudet til de reisende. Fremtidens kollektivtilbud i Oslo blir enda bedre enn i dag.

Milepæler og tidslinje 

Diakonhjemmet stasjon er ferdig med forprosjektet og er nå i detaljprosjekteringsfasen. Stasjonen er planlagt ferdig innen utgangen av 2027. 

Har du spørsmål?

Har du flere spørsmål relatert til prosjektet kan du sende oss en e-post. Husk å merke emnefeltet med prosjektets navn.