Vedlikehold på Ekebergbanen

Vi skifter skinner og gjør nødvendig vedlikehold langs nedre del av Ekebergbanen. Arbeidet er planlagt å være ferdig sommeren 2024.

Holtet trikkeholdeplass

Holtet trikkeholdeplass. Foto: Sporveien AS

Fakta om prosjektet

 • Status

  Bygging

 • Gjelder

  Trikkelinje: 13 og 19

 • Byggeperiode

  Sept 2023 – juni 2024

På denne siden

Nattarbeider

Vi prioriterte å få trikken på sporet før sommeren, det gjenstår ennå en del etterarbeider før vi kan si oss ferdige på den nedre delen av Ekebergbanen.
En stor del av arbeidet må gjøres om natten, når trikken ikke kjører, og vi har en liten åpning mellom kl. 02 og 05.00. I mai og juni jobber vi, blant annet, med kjøreledninger og pakking av spor.
 
Arbeidet pågår i fra rundkjøringen i bunn av Kongsveien og noen hundre meter opp forbi Ekebergparken holdeplass. Vi planlegger ikke for støyende arbeider, utover kommunens støyforskrifter. Vi har forståelse for at uvante lyder nattestid likevel kan oppfattes som støy for naboer. Vi beklager ulempen og takker for forståelse. 

Hva har blitt gjort?

Sporveien har skiftet ut gamle og slitte trikkespor mellom Oslo Hospital og Ekebergparken. Arbeidet har vært meget omfattende og gjelder begge kjøreretninger.

Det gjenstår en del etterarbeider etter at trikken har begynt å gå. 

I løpet av prosjektperioden har vi:  

 • Skiftet ut gamle og slitte trikkeskinner.
 • Skiftet pukk og gamle sviller.
 • Lagt nye kabelkanaler.
 • Skiftet kontaktledningsmaster og -anlegg.
 • Byttet sporveksler og lagt nye spor over Geitabru.
 • Sikret fjell mellom Ekebergparken og Konows gate.

Hvorfor gjorde vi dette?

Tiltakene er nødvendige for å fortsette å kjøre trikk på en trygg og effektiv måte på Ekebergbanen. Strekningen har vært så nedslitt at trikken av sikkerhetshensyn har kjørt med redusert hastighet. I tillegg gjør veksten i Oslo indre by det nødvendig å ruste opp Ekebergbanen, for å frakte flere reisende i fremtiden. 

Når arbeidet nå er ferdig, vil du oppleve jevnere fart og kortere reisetid på linje 13 og 19. Strekningen vil dessuten holde moderne standard og tåle mer trafikk.

Når arbeidet er ferdig, vil du oppleve jevnere fart og kortere reisetid på linje 13 og 19.

Har du spørsmål?

Har du flere spørsmål relatert til prosjektet kan du sende oss en e-post. Husk å merke emnefeltet med prosjektets navn. 

Informasjon til naboer

Som nabo kan det være krevende når Sporveien arbeider i og ved spor og stenger linjer og veier. Vi gjør vårt beste for å unngå ulemper for dere som bor i nærheten og varsler så godt vi kan via tekstmeldinger og andre kanaler når vi må arbeide om natten. 

I tillegg orienterer vi på disse sidene om framdriften i prosjektet, og hva dere kan gjøre hvis dere opplever uforholdsmessig støy i anleggsperioden. 

Er du nabo til et av våre prosjekter?

Her finner du relevant informasjon dersom du blir påvirket av et av våre byggeprosjekter.

Oppdatert rutetilbud finner du i Ruter-appen og på ruter.no