Vedlikehold på Ekebergbanen

Vi skifter skinner og gjør nødvendig vedlikehold langs nedre del av Ekebergbanen. Arbeidet er planlagt å være ferdig sommeren 2024.

Holtet trikkeholdeplass

Holtet trikkeholdeplass. Foto: Sporveien AS

Fakta om prosjektet

 • Status

  Bygging

 • Gjelder

  Trikkelinje: 13 og 19

 • Byggeperiode

  Sept 2023 – mai 2024

På denne siden

Hva skal vi gjøre?

Sporveien skifter ut gamle og slitte trikkespor mellom Oslo Hospital og Ekebergparken. Arbeidet er omfattende og gjelder begge kjøreretninger.

Sporveiens entreprenør jobber hardt for å bli ferdige med vedlikeholdsarbeidet på den nedre delen av Ekebergbanen. Det gjenstår ennå en god del, og det vil bli etterarbeider etter at trikken har begynt å gå. Om alt går som planlagt, vil trikken gå som normalt på hele Ekebergbanen fra 4. mai.  

I løpet av prosjektperioden skal vi:  

 • Skifte gamle og slitte trikkeskinner.
 • Skifte pukk og gamle sviller.
 • Legge nye kabelkanaler.
 • Skifte kontaktledningsmaster og -anlegg.
 • Bytte sporveksler og legge nye spor over Geitabru.
 • Sikre fjell mellom Ekebergparken og Konows gate.

Hvorfor gjør vi dette?

Tiltakene er nødvendige for å fortsette å kjøre trikk på en trygg og effektiv måte på Ekebergbanen. Strekningen har vært så nedslitt at trikken av sikkerhetshensyn har kjørt med redusert hastighet. I tillegg gjør veksten i Oslo indre by det nødvendig å ruste opp Ekebergbanen, for å frakte flere reisende i fremtiden. 

Når arbeidet er ferdig, vil du oppleve jevnere fart og kortere reisetid på linje 13 og 19. Strekningen vil dessuten holde moderne standard og tåle mer trafikk.

Arbeid i påsken

I forbindelse med Sporveiens vedlikeholdsarbeid på den nedre delen av Ekebergbanen, blir det jobbet fra torsdag 28. til lørdag 30. mars, mellom klokken 04:00-23:00 og fra klokken 01:00-07:00.  

Vedlikeholdet er kritisk viktig og helt nødvendig å gjennomføre for å sikre videre drift på Ekebergbanen. 

Arbeid med rekkverk

Sporveien skal sette opp et nytt rekkverk mellom Kongsveien og trikkesporet. Vi planlegger å starte arbeidet mandag 26. februar, og vi jobber på hverdager mellom 07:00 og 19:00 fra rundkjøringen i Gamlebyen til Ekebergparken holdeplass.

Fremkommeligheten i Kongsveien blir dårligere mens jobben gjøres. Nye påler skal bores ned i bakken og erstatte de gamle. Arbeidet må utføres etappevis, omtrent 100 meter av gangen. Det betyr at kjørefeltet som ligger nærmest trikkesporet blir innsnevret tilsvarende, slik at vår entreprenør får utført arbeidet fra veien.

Det blir manuell dirigering av trafikken i Kongsveien frem til jobben er gjort. Arbeidet er planlagt å ta rundt 10 dager.

Sporveien oppfordrer privatbilister til å finne alternative kjøreveier mens arbeidet pågår.

Når arbeidet er ferdig, vil du oppleve jevnere fart og kortere reisetid på linje 13 og 19.

Kongsveien stengt i rushtiden

Kongsveien er stengt for motorferdsel på hverdager mellom 06.30–09.00 og 15.00–18.00. 

 • Veien er stengt i begge retninger mellom Ekebergparken og rundkjøringen ved Konows gate.
 • Kjøring til og fra eiendommer er tillatt.
 • Buss for trikk og anleggsmaskiner vil bruke strekningen som normalt. 

Vi vet at det kan være krevende å bruke Kongsveien i prosjektperioden, men håper på forståelse for tiltakene. Stengningen er nødvendig for å ivareta trafikksikkerheten og levere et best mulig kollektivtilbud mens prosjektet pågår. Tiltakene er satt i verk i samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter og vil bli evaluert fortløpende. 

Vi oppfordrer alle som ferdes i området til å vise hensyn, være tålmodige og følge skiltingen. 

Har du spørsmål?

Har du flere spørsmål relatert til prosjektet kan du sende oss en e-post. Husk å merke emnefeltet med prosjektets navn. 

Informasjon til naboer

Som nabo kan det være krevende når Sporveien arbeider i og ved spor og stenger linjer og veier. Vi gjør vårt beste for å unngå ulemper for dere som bor i nærheten og varsler så godt vi kan via tekstmeldinger og andre kanaler når vi må arbeide om natten. 

I tillegg orienterer vi på disse sidene om framdriften i prosjektet, og hva dere kan gjøre hvis dere opplever uforholdsmessig støy i anleggsperioden. 

Er du nabo til et av våre prosjekter?

Her finner du relevant informasjon dersom du blir påvirket av et av våre byggeprosjekter.

Informasjon til reisende

Strekningen mellom Oslo Hospital og Ekebergparken er stengt for vanlig trikkedrift mens prosjektet pågår. Frem til sommeren må reisende benytte buss for trikk her. 

Selv om sporet er stengt for ordinær trikkedrift, vil du kunne se at trikker passerer gjennom anleggsområdet. Vi holder ett trikkespor åpent slik at enkelte trikker kan kjøres til og fra Holtet trikkebase, for parkering og vedlikehold.

Buss for trikk i prosjektperioden

Fram til sommeren 2024 blir det buss for trikk mellom Oslo Hospital og Ekebergparken når du reiser med linje 13 og 19. 

Oppdatert rutetilbud finner du i Ruter-appen og på ruter.no

Milepæler

Prosjektet startet tidlig i september 2023 og vil etter planen pågå ut juni 2024.