Bussanlegg Drøbak

Sporveien Bussanlegg AS etablerer et nytt helelektrisk bussanlegg i Frogn kommune.

Illustrasjon som viser det nye bussanlegget sett fra utsiden.

Det nye bussanlegget vil dekke alle funksjonene for bussdrift, inkludert administrasjonslokaler, verksted, vaskehall, og lounge-områder for sjåførene. Foto: Sporveien.

Fakta om prosjektet

 • Status

  Bygging

 • Byggeperiode

  Byggestart mars 2024 med ferdigstillelse våren 2025.

På denne siden

Anlegget skal tilrettelegges for inntil 60 bussoppstillingsplasser, og skal dekke Ruters kapasitetsbehov for bussdrift i området.

Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Det nye anlegget i Holterkollveien skal bygges med helelektrisk drift for nye elektriske busser, som ved oppstart av den nye busskontrakten Ruter har inngått, skal betjene området allerede fra sommeren 2025. I tillegg til å ivareta bussoperatørens driftsadministrasjon med en kontordel, vil det nye anlegget også omfatte verksted, tilhørende delelager og vaskehall, samt gode kantine- og opplæringsfasiliteter for operatørens sjåfører.

Byggeklart for utslippsfri bussdrift

Med formål om å dekke kapasitetsbehovet for bussdrift i Follo, har Sporveiens utbyggingsavdeling høsten 2023 klargjort tomten i Holterkollveien 3B med sprengning og planering. Overskuddsmasser fra forberedende sprengningsarbeider utnyttes lokalt på tomten, som vil vil begrense massetransport og minske anleggstrafikk i området betraktelig.

Det vil også etableres solceller på tak, og borres energibrønner som vil ivareta noe av varme- og energibehovet til bussanlegget.

Illustrasjon som viser det nye anlegget i Holterkollveien sett ovenfra.

Det nye anlegget i Holterkollveien skal bygges med helelektrisk drift for nye elektriske busser. Foto: Sporveien

Flerfunksjonelt anlegg for fremtidens kollektivreise

Det nye bussanlegget vil være et selvstendig anlegg, der alle funksjonene for bussdrift dekkes, inkludert administrasjonslokaler, verkstedspor for inntil fire busser, vaskehall, et såkalt PKK-spor for periodisk kjøretøykontroll, samt gode arbeidsforhold for de ansatte med sosiale soner, og pause- og lounge-områder for sjåførene. Bussanlegget vil ha et tilhørende delelager, og vaskehall med våt- og tørr sone for både innvendig- og utvendig renhold av bussene.

Fremdrift

I desember 2023 signerte Sporveien avtale med kontraherende entreprenør, der Consto vant frem i anbudsrunden. Byggestart for selve anlegget vil skje i mars 2024 med ferdigstillelse våren 2025.

Varsel om generell støy fra byggeplassen

I forbindelse med bygging av nytt bussanlegg, pågår det anleggsarbeid i Holterkollveien 3B.

Vårens knusing og peling er ferdigstilt, men det gjenstår fortsatt andre arbeider på tomten. Det vil være generell støy fra byggearbeidene, men ingen støy til omgivelsene som overskrider støyforskriften.

Med normal progresjon forventes byggearbeidene utomhus å fullføres i november, med ferdigstillelse innomhus mars 2025. 

Arbeidstid er hverdager fra 07:00-19:00.

 

Gevinster ved ferdigstillelse

 • Elektrifisering for utslippsfri kollektivtrafikk i Drøbaks-området: Fylkeskommunen estimerer at utfasingen av diesel- og biodrivstoffsbusser vil redusere klimagassutslippene med 31 440 tonn CO2-ekvivalenter.
 • Moderne- og effektive fasiliteter for bussoperatørens ansatte, inkludert kontor- og administrasjonslokaler, kantine, lounge- og pauseområder for sjåførene.
 • Oppstillingsplass for 60 busser.
 • Verkstedspor for inntil fire busser med tilhørende delelager.
 • Vaskehall med våt- og tørr sone.

Byggekamera

Nysgjerrig på hvordan det ser ut inne på anleggsområdet i Holterkollveien 3B? Her kan du følge byggearbeidene i sanntid!

Har du spørsmål om prosjektet?

Send oss en e-post, og merk gjerne emnefeltet med "Bussanlegg Drøbak".