Oppgradering sentrumsstasjoner

Sporveien gjennomfører omfattende oppgraderinger på T-banens sentrumsstasjoner.

Illustrasjon som viser hvordan ny adkomst til Jernbanetorget T-banestasjon fra Oslo City kan bli seende ut

Jernbanetorget T-banestasjon, og adkomsten ved Oslo City, vil oppgraderes med nye fliser og renoverte overflater med mer, når sentrumsstasjonene skal rehabiliteres. Illustrasjonen er en foreløpig skisse, og endringer kan forekomme. Foto: Sporveien/MDH Arkitekter

Fakta om prosjektet

 • Status

  Bygging

 • Gjelder

  T-banen

 • Byggeperiode

  2024-2027

På denne siden

Bakgrunn

Stasjoner og tog er estetiske symbolbærere i bybildet, og en velfungerende T-banetrafikk er avgjørende for kollektivtrafikktilbudet i store deler av Oslo og østre Bærum. Med over 100 millioner reisende årlig, må T-banens stasjoner være funksjonelle, ha logiske- og tiltalende løsninger, og fremstå med høy grad av kvalitet og brukervennlighet. Med åpningen av Fornebubanen i 2029, og fornyelse av T-banens signalsystem til CBTC, vil T-banesystemet få både økt kapasitet og mange flere reisende.

Samtidig som millioner av reisende sliter på både interiør og konstruksjoner, har forvaltningen av stasjonsanleggene over tid vært preget av trange rammer, og det er per idag et synlig vedlikeholdsetterslep flere steder. I 4-årsperioden 2024-2027 vil det derfor gjennomføres omfattende oppgraderingstiltak på T-banens sentrumsstasjoner.

Bildet viser arbeid på adkomsten til Jernbanetorget T og trappen ned fra Oslo City.

Adkomsten til T-banen fra Oslo City ble stengt for oppussing i januar 2024. Renoveringen vil bidra til økt brukervennlighet, estetisk løft og bedre overvannshåndtering Foto: Sporveien

Hva skal gjøres?

Omfattende oppgraderinger av inngangspartier og overflater, der vegger og himlinger skal renoveres og pusses opp. Sentrumsstasjonene skal gjøres mer tilgjengelige, med blant annet nye ledelinjer for svaksynte og blinde, talevarslingsanlegg og bedre belysning.  

T-banens underjordiske stasjoner opplever drift- og vedlikeholdsproblemer som følge av materielle skader etter vanninntrengning. Stasjonsoppgraderingene vil tette lekkasjer, og bidra til bedre vann- og overvannshåndtering. Det må påregnes begrenset adkomst under anleggsperioden.

Bilde fra himling ved adkomsten til Jernbanetorget T ved The Hub/ Nygata, som viser materielle skader etter vanninntrengning.

T-banens underjordiske stasjoner opplever drift- og vedlikeholdsproblemer som følge av materielle skader etter vanninntrengning, her fra adkomsten til Jernbanetorget T ved The Hub/ Nygata Foto: Sporveien

Tidsplan og fremdrift

Gevinster ved ferdigstillelse

Prosjektet omfatter et vidt spekter av oppgraderinger:

 • Stasjonsoppussing
 • Oppgraderte inngangspartier og adkomster
 • Utbedring av vanninntrenging
 • Talevarslingsanlegg, ledelinjer og skilting
 • Bedre belysning
 • Fornyet veggkledning og reparasjon av himlinger
 • Utbedring av plattformer
 • Ventilasjon
 • Trapper, rulletrapper og heiser
 • Stasjonsvask

Stasjonsoppgraderingene vil i sum bidra til økt brukervennlighet, mer effektiv drift og god vedlikeholdbarhet etter ferdigstillelse.

Skisse som viser adkomstene til Jernbanetorget T-banestasjon med nye fliser og renoverte overflater.

Adkomstene til Jernbanetorget T-banestasjon oppgraderes med nye fliser og renoverte overflater. Illustrasjonen er en foreløpig skisse, og endringer kan forekomme Foto: Sporveien/ MDH Arkitekter

Ivaretar stasjonsutsmykning

Sporveiskunsten har røtter tilbake til utviklingen av T-banenettet på 60-, 70- og 80-tallet. Da T-banestasjonene ble bygget, ønsket både Oslo kommune og Sporveien å gjøre reisen ekstra hyggelig. Flere av stasjonene ble utsmykket gjennom et kommunalt program, andre gjennom konkurranser i Sporveiens regi.

Sporveien legger stor vekt på den kunstneriske utsmykkingen, både når vi bygger nytt, og i ivaretakelse av eksisterende utsmykninger når stasjoner skal oppgraderes og rehabiliteres. Sporveien samarbeider med Kulturetaten om å ta vare på kunsten på T-banestasjonene, og flere av verkene på de ulike stasjonene inngår i Oslo kommunes kunstsamlinger.     

Har du spørsmål om prosjektet?

Merk gjerne emnefeltet "Oppgradering sentrumsstasjoner".

Sporveiens tilgjengelighetsprosjekt

Sporveiens Tilgjengelighetsprosjekt jobber med tiltak på våre T-banestasjoner 

 • Belysning 
 • Informasjon som skilting og høyttaleranlegg
 • Avstand mellom plattform og togvogn
 • Tilgjengelighet i form av heis eller andre lokale tiltak som bedrer adkomst til plattform