Brynseng T-banestasjon

Sporveien planlegger oppgradering av Brynseng T-banestasjon for å styrke knutepunktet Brynseng og legge til rette for bedre kollektivtransport og byutvikling.

Sånn kan Brynseng stasjon se ut i fremtiden .

Fakta om prosjektet

 • Status

  Utvikling

 • Gjelder

  Linje 1, 2, 3 og 4

 • Byggeperiode

  Anslagsvis 2028-2030

Bakgrunn

Dagens stasjonsanlegg er preget av aldring og nedslitt infrastruktur, med lavere standard enn ønskelig for byutviklingsområdet ved stasjonen.

Oppgraderingen av Brynseng T-banestasjon er viktig for å imøtekomme dagens og fremtidens behov for kollektivtransport og byutvikling. Med flere reisende og utviklingen av bolig og næring på Bryn , er det nødvendig å oppgradere infrastrukturen og bygge et mer attraktivt knutepunkt for både reisende og beboere.

Om Brynseng stasjon

 • Brynseng stasjon ble bygget i 1966.
 • Stasjonen har ca 8000 på- og avstigninger daglig.
 • Stasjonen betjener T-banelinjene 1, 2, 3 og 4.

Oppgradering av stasjonen

Konkret vil oppgraderingen innebære utvidelse av plattformer for å bedre kapasiteten og tilgjengeligheten for reisende. Dagens midtplattform er relativt smal, bare 4 meter, og vil bli utvidet til 8,6 meters bredde.

I tillegg skal det bygges gode trapper, en ny heis og slakke ramper som sikrer en mer effektiv og brukervennlig stasjon.

Illustrasjon av planforslaget: Stasjon sett ovenfra

Regulerer også for lokk over sporene og torgbygg

I tillegg til oppgradering av selve stasjonen, inkluderer planene et bygg på lokk over sporene.  Dette bygget kan fungere som en markør for knutepunktet og inngå i en samlet stedsutvikling på Bryn.

Status

Planene for en oppgradering av Brynseng har pågått over flere år, og reguleringsprosessen startet tilbake i 2017. Da var stasjonen en del av fornyelsen av T-banestrekningen på Østensjøbanen mellom Bryn og Hellerud. På grunn av kutt i finansieringen og innsigelser mot planforslaget ble stasjonen satt på pause i 2019, og banestrekningen vest for Bryn bru ble skilt ut som en egen reguleringssak.

Reguleringsplanforslaget for den nye Brynseng T-banestasjon har gjennomgått en omfattende offentlig høring og er nå nær ferdigstilt. Foruten selve stasjonen omfatter planen en fotgjengerbro over sporene i vest, et torg mot bussterminalen i Østensjøveien og et torgbygg.  Merknader fra høringen er i ferdig behandlet, og Plan- og bygningsetaten forventes å sende planforslaget til politisk behandling i 2024.

Sporveien planlegger oppgraderingsprosjektet med finansiering og gjennomføring i 2028-2030. Det forutsettes økonomiske bidrag fra kommunens utbyggingsavtaler med de store utbyggerne på Bryn.

Informasjon til naboer og berørte

Reguleringsplanen og innspill ligger tilgjengelig på saksinnsyn, du finner det ved å følge denne lenken: Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune (├ąpnes i ny fane)

Gevinster ved ferdigstillelse

Ved ferdigstillelse vil oppgraderingen av Brynseng T-banestasjon og området rundt stasjonen resultere i flere gevinster for både reisende og de som bor og oppholder seg i området.

Dette inkluderer:

 • Bedre kapasitet og tilgjengelighet for kollektivreisende
 • Forbedrede forbindelser mellom ulike deler av området,
 • Et mer attraktivt og funksjonelt kollektivknutepunkt.
 • Bidra til å aktivisere området og legge til rette for ytterligere byutvikling på Bryn.