Oppgradering Grorudbanen

Arbeidet vil forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil drift, og legge til rette for økt kapasitet på T-banenettet.

T-bane ved perrong på Grorud stasjon.

I sommer skal Sporveien utføre omfattende oppgraderinger på Grorudbanen. Foto: Sporveien

Fakta om prosjektet

 • Status

  Planlegging

 • Gjelder

  T-banens linjer 4 og 5

 • Byggeperiode

  30. jun. - 18. aug. 2024

På denne siden

Bakgrunn

Grorudbanen stod ferdig i 1966, og er en av hovedstadens lengste T-banestrekninger. Grorudbanen er per i dag preget av sterk slitasje. For å sikre en mer stabil drift, forlenge levetiden på dagens infrastruktur, og legge til rette for økt kapasitet på T-banenettet, er det nødvendig med oppgraderinger på flere områder på strekningen.

Sporveien vil utnytte sommerens stengeperiode fullt ut, og gjennomføre en rekke viktige oppgraderingstiltak, deriblant utskifting av 10 000 meter med kjøreskinner og sviller, og etablering av 20 000 meter med nye strømskinner i energibesparende aluminium. I tillegg til ny ballastpukk og nye kabelkanaler, skal også 6 sporveksler byttes ut. Samtidig som arbeidene i sporet pågår, vil det også gjøres oppgradering- og tilgjengelighetstiltak på plattformene langs traseen. Hevede plattformer, og utbedring av avstand mellom tog og plattformkant, vil bedre tilgjengeligheten til T-banen for alle reisende med Grorudbanen.

Hva skal gjøres?

 • Utskifting av 6 sporveksler/sporkryss ved Vestli med tilhørende føringsveier. 
 • Permanent fjerning av 4 sporveksler ved Vollebekk.
 • Klargjøring for CBTC.
 • Utskifting av 10.000 meter med kjøreskinner og sviller, Linderud - Veitvet - Rødtvet og Økern – Risløkka.
 • Utskifting av 20.000 meter strømskinne mellom Hasle og Vestli.
 • Utskifting av kabelkanaler.
 • Etablering av langsgående jordledning m/jordelektroder på hele strekningen.
 • Etablering av spenningsbegrensere ved stasjoner og overkjøringsspor.
 • Nytt lys i tunnelen fra Kalbakken til Ammerud.
 • Nye fiberkabler og PLSer.
 • Tilgjengelighetstiltak på stasjoner.

Sporveiens tilgjengelighetsprosjekt

Sporveiens tilgjengelighetsprosjekt jobber med tiltak på våre T-banestasjoner 

 • Belysning 
 • Informasjon som skilting og høyttaleranlegg
 • Avstand mellom plattform og togvogn
 • Tilgjengelighet i form av heis eller andre lokale tiltak som bedrer adkomst til plattform
T-banevogn på Grorudbanen ankommer perrongen på Jernbanetorget en gang på 1960-tallet.

Grorudbanen ble åpnet i 1966, og har siden blitt forlenget flere ganger. Her er østgående tog avbildet ved perrongen på Jernbanetorget stasjon Foto: Oslo byarkiv/Ukjent fotograf

Fremdrift og trafikk

Byggestart: 30. juni 2024.

Fase 1:

 • Tid og strekning: 30. juni - 19. juli, Hasle/Løren - Vestli

Fase 2:

 • Tid og strekning: 20. juli - 18. august, Veitvet - Vestli
 • Åpning/ ibruktagelse: august 2024 

Linje 4 vil i perioden kjøre mellom Bergkrystallen og Løren. Linje 5 kjører Sognsvann – Ringen – Hasle.

Det blir buss for bane under byggeperioden. For oversikt over alternativ trafikk og rutetider, se Ruter-appen eller  Ruter – kollektivtrafikk i Oslo og Akershus | Ruter (åpnes i ny fane)

Gevinster ved ferdigstillelse

 • Oppgradert infrastruktur gir redusert risiko for hastighetsbegrensninger
 • Oppgraderte skinner og infrastruktur reduserer risiko for trafikkstans pga. akutte hendelser
 • Oppgraderte vekselpartier reduserer vedlikeholdsbehov og driftsavvik på sporveksler.
 • Nye strømskinner i aluminium leder elektrisitet bedre og er energisparende.
 • Klargjøring for CBTC legger til rette for forventet trafikkvekst og økt kapasitet på T-banenettet.
 • Ny ballastpukk, skinne- og svilleskift vil gi bedre reisekomfort på strekningen.
 • Utbedring av plattformer og plattformkant vil gi kortere avstand mellom tog og plattform, og bedre tilgjengelighet til T-banen for alle reisende med Grorudbanen.

Har du spørsmål om prosjektet?

Send oss en e-post, og merk gjerne emnefeltet "Oppgradering Grorudbanen".