Oppgradering av Majorstuen stasjon

Majorstuen stasjon skal få flere adkomster, større plattformer og en ny gangbru.

Majorstuen T-banestasjon

Majorstuen T-banestasjon i 2017. Foto: Sporveien AS

Fakta om prosjektet

  • Status

    Utvikling

  • Gjelder

    T-banestasjon: Majorstuen

  • Byggeperiode

    2024 - 2028

På denne siden

I år begynner Sporveien arbeidet med å fornye og oppgradere Majorstuen T-banestasjon. Formålet med oppgraderingen er å redusere stasjonsoppholdstiden for T-banetogene, slik at det blir plass til flere tog gjennom sentrumstunnelen hver time. Dermed skaper vi plass for togene fra Fornebubanen som kommer i 2029, og vi gjør det mulig med flere avganger til/fra Vestli og Kolsås.

Oppgraderingen av Majorstuen T-banestasjon skal ikke bare fjerne en flaskehals for T-banen. Ved å bygge ny gang- og sykkelbru åpnes også hele Majorstuen-området opp, og reisende mellom Sørkedalsveien og Slemdalsveien kan krysse sporene enklere og mer effektivt.

Illustrasjon av en T-banestasjon. Skinner med T-bane i midten med bygg på hver side av skinnene.

Ny gangbru gir langt bedre fremkommelighet i Majorstuen-området. Illustrasjon: Team Major

Hva vi skal gjøre og hvorfor vi gjør det 

Prosjektet "Oppgradert Majorstuen stasjon" skal rette ut sporene og plattformene, bygge lengre tak over plattformene, etablere en ny gang- og sykkelbru, og lage mer effektive og flere adkomster for passasjerene. Dagens stasjonsløsning med to hovedspor skal videreføres, mens midtsporet fjernes. Den oppgraderte stasjonen skal bygges innenfor gjeldende reguleringsplan. 

Oppgradert og mer effektiv stasjon

Dagens stasjon er utformet slik at av- og påstigning tar for lang tid. Blant annet fører dagens løsning til at dørene lengst vest på vognene sjeldent blir benyttet. For mange reisende blir stående i kø for å stige på gjennom dørene nærmest Majorstukrysset.

Ved å etablere nye innganger til stasjonsområdet og rette ut plattformene får passasjerene en bedre reise. Det blir enklere å ferdes på stasjonsområdet for de med rullestol eller barnevogn, og passasjerene kan lettere spre seg langs hele plattformen. 

Sentral for fremtidens T-banesystem

I 2029 kommer Fornebubanen med planlagte åtte nye avganger i timen. I dag er det 28 avganger i timen i hver retning på Majorstuen T-banestasjon. Majorstuen er sentral for fremtidens T-banesystem og må oppgraderes. Samlet vil denne oppgraderingen, i tillegg til nytt signal- og sikringsanlegg, legge til rette for en kapasitet på 36-40 tog i timen i hver retning gjennom sentrumstunnelen.

Økt kapasitet skaper plass både for Fornebubanen, og for flere avganger til/fra Vestli på linje 5.

Ny gangbru 

Gangbruen blir i vestenden av stasjonen og vil gi en ny forbindelse mellom Sørkedalsveien og Slemdalsveien. Den blir universelt utformet og vil gjøre det lettere å krysse sporene, som i dag er en barriere i området. Den vil spesielt gi en god forbindelse for syklister utenom travle Kirkeveien.  

Det vil ikke bli tunellarbeid og alt arbeid foregår ute på Sporveiens tomt. 

Er du nabo til et av våre prosjekter?

Her finner du relevant informasjon dersom du blir påvirket av et av våre byggeprosjekter.

Nyheter og nabovarsler 

Påkoblingen av Fornebubanen og ombyggingen av Majorstuen T-banestasjon krever klargjøring av stasjonsområdet. 

Flere av Sporveiens ansatte har sin arbeidsplass på Majorstuen, innenfor det som skal bli anleggsområde for ombygging av Majorstuen stasjon. Våre ansattes arbeidslokaler og utstyr må derfor flyttes til nye områder på tomten. 

I løpet av uke 14 skal vi heise brakker på plass i parken ved Sørkedalsveien 

Arbeidet pågår gjennom helgen, og sluttføres i uke 15. Vi skal jobbe på dagtid mellom kl. 07:00 og 19:00. 
 
Arbeidet vil medføre noe støy i form av for eksempel maskindur fra kranbil, i forbindelse med montering og festing av brakkene, og prating flyttemanskapet mellom.
 
Etter at brakkene er flyttet, vil det trolig fortsatt være noen oppgaver igjen i parken. 
 
Illustrasjonen under viser plasseringen av brakkene 

Sporveien må flytte arbeidslokaler og utstyr for å klargjøre anleggsområdet. Illustrasjonen viser ny plassering av brakkerigg. Den valgte plasseringen avviker fra det som tidligere var presentert. Årsaken til endringen er at det ligger kabler og rør under bakken på den opprinnelige plasseringen, som gjør den uegnet.

Brakkene skal fungere som kontorer, garderober og pauserom for Sporveiens ansatte. Deres tilstedeværelse og aktivitetsnivå vil være tilsvarende som i dag. I Sporveien har vi folk på jobb døgnet rundt. De ansatte som har sin arbeidsplass på Majorstuen jobber med vedlikehold av trikken sin infrastruktur.
 
Når prosjektaktiviteten i området er over, og brakkene er flyttet, er planen at området blir tilbakeført til sin opprinnelige tilstand. Det er ingen fastsatt dato for fjerning av brakkene. Brakkene er midlertidig arbeidsplass for ansatte i Sporveien mens vi jobber med å finne permanente lokaler et annet sted. Det er for øyeblikket ikke bestemt hvor disse permanente lokalene skal være.

Har du spørsmål?

Har du flere spørsmål relatert til prosjektet kan du sende oss en e-post. Husk å merke emnefeltet med prosjektets navn. 

I tillegg til montering av brakker kan det hende at våre naboer vil merke at vi flytter rundt på en del utstyr, biler og containere. Vi må også bygge om et av byggene på området, for å kunne benytte det som lagringsplass for utstyr. Dette starter vi med i løpet av høsten 2023, og det vil på gå ut mars. 

Bygging av ny likeretter – Planlagt byggestart mai 2024

Det skal også bygges en ny likeretter. Planlagt byggestart er mai 2024, med ferdigstilling av bygningsmessige arbeider høsten 2024. 

En likeretter forsyner T-banen med kjørestrøm, og den eksisterende likeretteren har ikke tilstrekkelig kapasitet til å imøtekomme den økte trafikken gjennom Majorstuen, som Fornebubanen vil generere. 

Den nye likeretteren vil bli plassert i henhold til skissene nedenfor. 

Milepæler og tidslinje

Området til Sporveien rundt Majorstuen T-banestasjon består i dag av selve stasjonen i tillegg til verksted for trikk og T-bane. Her er det kontinuerlig arbeid allerede. Før stasjonen kan oppgraderes med utretting av spor og ny gangbro må dagens funksjoner re-lokaliseres, tomta klargjøres som anleggsplass og en del av bebyggelsen rives.