Holtet base: Reguleringsplan og fremtidig bruk

Vi ønsker å omregulere Holtet trikkebase fra bolig til samferdselsanlegg.

Åpning av den nye basen 11.05

Flere av bygningene på Holtet base er tegnet av arkitekt Erik Waldemar Glosimodt, og er listeført som verneverdige kulturminner og står på byantikvarens gule liste . Foto: Sporveien AS

Fakta om prosjektet

  • Status

    Utvikling

  • Gjelder

    Trikk

På denne siden

Hensikten med planforslaget er å sikre videre drift av trikkebasen på Holtet.  

Bakgrunn 

Trikkebasen på Holtet ble etablert i 1917. Etter dette har bruken av området tilpasset seg utviklingen av trikkens trafikktilbud og nødvendig omfang av Sporveiens virksomhet. Trikkebasen har vært i kontinuerlig drift og dette er noe vi ønsker å opprettholde. Sporveien ønsker derfor å omregulere Holtet trikkebase fra bolig til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. På den måten vil vi kunne fortsette å benytte Holtet som parkeringsplass for trikkene om natten, base for vedlikehold av infrastruktur og verksted for trikkene. 

Forslaget åpner også for et mulig nytt lager- og garasjebygg på basen. 

Området har i dag midlertidige bestemmelser fra 1986. Kommunen ble oppfordret av Miljøverndepartementet samme år til å gjennomføre en forenklet reguleringsplan. Dette ble ikke gjort, noe som har skapt en usikkerhet rundt rammebetingelser for den fremtidige bruken av Holtet base. 

Last ned og se relevante dokumenter  

Last ned planforslaget her: Planforslag Åpnes i ny fane

Se den faglige begrunnelsen her: Faglig begrunnelse Åpnes i ny fane

Er du nabo til et av våre prosjekter?

Her finner du relevant informasjon dersom du blir påvirket av et av våre byggeprosjekter.

Siste nytt om omreguleringen 

November 2023: Bemerkningsmøte med Plan og bygningsetaten 

15. november hadde Sporveien bemerkningsmøte med PBE. I etterkant av dette jobbes det med å besvare ut alt av innkomne merknader og bearbeide planforslaget for endelig oversendelse til Plan og Bygningsetaten. 

September 2023: Offentlig høring av planforslag ble avsluttet 4. september 

Som innbygger har du rett på å gi tilbakemelding om offentlige utbyggelser. Planene for Holtet base ble lagt på offentlig høring 26.06.2023. Fristen for å melde inn tilbakemeldinger på planforslaget var 04.09.2023.  

August 2023: Møte om saken er avholdt 

Det ble avholdt et informasjonsmøte på Holtet 30 august. På møtet orienterte Sporveien om planforslaget. Det ble gitt en befaring på området for interesserte etter møtet. 

Illustrasjon av planforslag 

Illustrasjon av planforslag til Holtet base.

Illustrasjon av planforslag

Områdebilder fra Holtet base 

Åpning av den nye basen 11.05

Flere av bygningene på basen er tegnet av arkitekt Erik Waldemar Glosimodt, og er listeført som verneverdige kulturminner og står på byantikvarens gule liste Foto: Sporveien AS

Åpning av den nye basen 11.05

Skinner og verkstedbygg på Holtet base Foto: Sporveien AS

Har du spørsmål?

Har du flere spørsmål relatert til prosjektet kan du sende oss en e-post. Husk å merke emnefeltet med prosjektets navn.