Nye trikker til Oslo

De nye trikkene er universelt utformet og vil gi Oslo et moderne og robust trikketilbud.

SL18 forbi National museet

Trikken kjører forbi Nasjonalmuseet. Foto: Sporveien AS

Fakta om prosjektet

 • Status

  Bygging

 • Byggeperiode

  2009-2024

På denne siden

Trikkeparken skiftes ut

Dagens trikkepark med trikker fra 1979 og 1995 er moden for utskifting. Desember 2015 vedtok Oslo kommune kjøp av 87 nye trikker til en kostnadsramme på 4,1 milliarder kroner. Leverandøren får en opsjon på levering av ytterligere 60 trikker. 
 
Målet med de nye trikkene er å gi Oslo et moderne, robust og kostnadseffektivt trikketilbud for alle reisende. En etter en blir de satt ut i trafikk når godkjenning for kjøring ute i trafikk foreligger.

Bakgrunn 

Oslo er en by som har hatt en stor befolkningsvekst. Med den øker behovet for en effektiv og god kollektivløsning.  

Trikkeprogrammet vil løfte trikkens rolle i kollektivtrafikken og legge grunnlaget for fremtidens reiser i byen. Programmet ledes av Sporveien, som samarbeider tett med Ruter, Oslo Vognselskap og Bymiljøetaten om gjennomføringen. I tillegg er Vann- og avløpsetaten en viktig medspiller i mange av infrastrukturprosjektene som omfatter endringer i vann- og avløpssystemene i byen. 
 
Det er lagt opp til at de nye trikkene er standardtrikker med en velutprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold. 

Trikkene får teknisk navn etter når de er bestilt. Per 2024 så har vi fortsatt SL79 og SL95 kjørende i trafikk. SL står for Sporvogn Ledd og tallet bak for året de er bestilt. 

Gevinster ved kjøp av nye trikker 

 • Oslo får nye, moderne trikker med universell utforming.
 • De nye trikkene har god plass om bord, som gjør at flere kan reise kollektivt i hovedstaden på en enklere og mer effektiv måte.
 • Nye trikker gir Oslo et energieffektivt og driftssikkert trikketilbud.
 • Flere trikker med økt kapasitet forbedrer trikketilbudet i Oslo og forsterker kollektivtilbudet.
 • Trikken er utslippsfri og bidrar til en renere og mer miljøvennlig hovedstad.
 • Trikken forsterker byutviklingen. Det er attraktivt å bo og drive næringsvirksomhet i områder med trikk.
 • Oslo får et nytt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud 

Universelt utformede trikker

Resultatet av den lange prosessen oppleves nå av trikkepassasjerene i Oslo. De nye trikkene byr på innovative og inkluderende løsninger som kommer passasjerer og ansatte til gode. Trikken er integrert i bybildet med et vennlig og tydelig design.  

De nye trikkene har flere og bredere dører på begge sider. Dørene er på nivå med plattformene, og det er ingen trinn som hindrer adkomsten. Dermed kan reisende med barnevogn og rullestol trille rett inn og også gjennom hele trikken, siden gulvet er uten høydeforskjeller.  

God oversikt gjennom vognen og store åpne områder i inngangspartiet gjør at passasjerflyten forbedres. Reisende kan enkelt komme av og på og lett forflytte seg inni vognen. Dette påvirker også reisens effektivitet, siden trikken får kortere oppholdstid på holdeplassene. Kapasiteten har også økt betraktelig. 

SL18 bilde sommer 2023

De nye trikkene er universelt utformet, så det er enkelt for alle å reise med dem Foto: Sporveien AS

Gjennomtenkte løsninger 

Tydelige visuelle og auditive signaler, klare merkinger og ryddig interiørdesign gjør at alle lett får oversikt.  

Grepene som er gjort for å gjøre trikkene mer tilgjengelige har gitt flere positive ringvirkninger. Kapasiteten er doblet, uten å doble antallet trikker, og tiden som går med til av- og påstigning er redusert. 

Kommunikasjon og kontakt 

Sporveien er ansvarlig for anskaffelsen av nye trikker og vil informere om prosjektet gjennom en rekke kanaler, deriblant:

 • Sporveiens sosiale kanaler: Facebook, Instagram og LinkedIn. 
 • Artikler på dette informasjonsnettstedet, sporvveien.no
 • Artikler i media 

Har du spørsmål?

Har du flere spørsmål relatert til prosjektet kan du sende oss en e-post. Husk å merke emnefeltet med prosjektets navn.