Om Sporveien

Det er Sporveien som kjører trikkene og T-banen i Oslo og Akershus. Vi sørger for at de går som de skal og holder stasjoner og skinner i orden. I tillegg leverer vi busstjenester flere steder i landet.

SL18 bilde sommer 2023
Kvinne  går forbi Tollboden busstopp i solskinn. Foto.

Hva gjør Sporveien?

Det er samarbeidet mellom flere aktører som gjør at kollektivtrafikken i Oslo går på skinner.

Ruter tar seg av planleggingen og organiseringen av all offentlig transport i Oslo og omegn. De bestemmer ruter, tider og billettpriser.

Vi i Sporveien kjører trikkene og T-banen i Oslo. Det er vi som sørger for at de går som de skal og holder stasjonene og skinnene i orden. Vi leverer også busstjenester flere steder i landet.

Våre tjenester

Trikken

Trikken frakter rundt 50 millioner reisende hvert år. Lær om hvordan vi styrer og drifter trikketilbudet i Oslo.

T-banen

T-banen frakter over 111 millioner reisende i året. Utforsk hvordan vi drifter og leverer all T-banetrafikk i Oslo og Akershus.

Buss

Sporveiens datterselskap Unibuss frakter 97 millioner reisende i året. Les mer om hva selskapet leverer.

Organisasjonen

Styret

Se hvem som sitter i Sporveiens øverste ledelsesorgan.

Konsernledelsen

Se hvem som sitter i konsernledelsen og leder operatørenhetene, infrastruktur, prosjekter og stabsenheter.

Strategien Best 2025

Lær mer om strategien vår og hvordan vi jobber målrettet for å skape mer kollektivtrafikk for pengene.