R2DATO tester ny teknologi på trikken

Vi tester ny teknologi som skal gjøre reisen tryggere, mer pålitelig og kostnadseffektiv.

manuell kjørespak er plombert

R2DATO står for "Rail to Digital automated up to autonomous train operation". Foto: Sporveien.

Fakta om prosjektet

  • Status

    Bygging

  • Gjelder

    Trikken

  • Byggeperiode

    2023 - 2026

På denne siden

Bakgrunn 

På oppdrag fra EU skal Sporveien i samarbeid med den spanske trikke-leverandøren CAF utføre tester frem til 2026 for å utforske hvordan ny teknologi best kan støtte passasjerer og førere mot en mer semi-automatisert trikketilværelse. Prosjektet handler om fjernstyring og testing av hvordan ny teknologi kan understøtte daglig drift for å gjøre reisen tryggere, mer pålitelig og mer kostnadseffektiv. Svarene kan være med på å sette standarden for autonome skinnegående kjøretøy i Europa. 

R2DATO

Prosjektet, kalt R2DATO, står for "Rail to Digital automated up to autonomous train operation." 

 

Sporveiens nye trikker er noen av de mest moderne trikkene i Europa  

Sporveiens nye trikker regnes blant de mest moderne i Europa. Disse trikkene er utstyrt med avansert teknologi, men det er potensial for enda mer. Selv om kollektivtrafikken allerede har omfattende teknologi, henger den etter bilindustrien teknologisk.  

Mange personbiler har allerede integrert semi-autonome systemer som bidrar til en tryggere kjøreopplevelse. På sikt er dette noe vi skal teste ut for trikk med R2DATO prosjektet. 

Målet med R2DATO prosjektet er å undersøke hvordan teknologien kan forbedre sikkerheten både for førere og passasjerer. I løpet av de kommende fire årene vil Sporveien utforske hvordan ny teknologi kan støtte den daglige driften og øke sikkerheten for alle involverte. Prosjektets mål er å skape en skalerbar automatisering som gir muligheten til å velge hvilke trikkefunksjoner som skal automatiseres eller ikke. Dette kan resultere i en mer effektiv og punktlig trikkeoperasjon ved hjelp av semi-automatiserte funksjoner. 

Hva og hvor skal det testes? 

Hver eneste dag er det en rekke ting som må utføres før en trikk er kjøreklar for vognfører. Når trikken er i trafikk går dører opp og igjen et utallig ganger og det er variabelt hvor lenge og hvilke dører som skal åpnes og lukkes. Trikken møter på nødetater i utrykning og annen trafikk, så hvordan kan trikken gjøres "smartere" i møte med annen trafikk og sørge for unødvendig akutt bremsing. Det er alt dette og mer til vi vil teste ut og se nærmere på om vi kan automatisere. Resultatene kan bidra til enklere hverdag for fører, tryggere og sikrere reise for alle, mindre behov for vedlikehold og et mer forutsigbart kjøremønster. All testing planlegges i første omgang utført inne på lukket base og ikke ute i trafikk.  

Bærekraftig energibruk 

Oslo blir en sentral og viktig testby, ikke bare for innovativt kollektivtilbud, men også bærekraftig energibruk. Teknologien som skal testes kan gjøre trikkene mer energieffektive. Utviklingsprosjektet vil potensielt gjøre Oslos nye trikker til noen av Europas mest høyteknologiske trikker. 

Verdens byer står for over to tredjedeler av verdens energiforbruk. Derfor er et energieffektivt byliv avgjørende for å oppnå fastsatte klimamål. For å lykkes med dette i urbane områder i Europa, må alle sektorer bidra, inkludert kollektivtransporten. 

Har du spørsmål?

Har du flere spørsmål relatert til prosjektet kan du sende oss en e-post. Husk å merke emnefeltet med prosjektets navn.