Tøyen T-banestasjon - ny adkomst

Det planlegges for ny adkomst til Tøyen T-banestasjon, med beliggenhet i Finnmarkgata.

Rundt skilt med en stor  T for T-bane. Foto

Sporveien bygger ny adkomst til Tøyen T-banestasjon, med beliggenhet i Finnmarkgata, rett ved Tøyenparken. Foto: Sporveien AS

Fakta om prosjektet

 • Status

  Planlegging

 • Gjelder

  Tøyen stasjon vil holdes åpen for trafikk i byggeperioden.

På denne siden

Bakgrunn

Tøyen T-banestasjon ble åpnet i 1966, som en del av T-banenettet for Oslo øst. Stasjonen har tre plattformer, en for østgående tog, en for vestgående tog, samt en plattform for vestgående tog på Grorudbanen og T-baneringen. Daglig kjører mer enn 1.000 tog til- og fra de østlige bydelene gjennom Tøyen T-banestasjon, og her går omlag 30.000 reisende av og på T-banen i løpet av en vanlig hverdag.

Nødvendig med to uavhengige utganger

Med hensyn til forventet vekst i kollektivtrafikken i Oslo, og fremtidige evakueringsbehov, har Brann- og redningsetaten og Sporveien blitt enige om å etablere en ny nødutgang til stasjonen i tillegg til dagens eksisterende utganger. 

Fra et sikkerhetsperspektiv er det alltid bra om en nødutgang er godt kjent og etablert i bevisstheten hos publikum, simpelthen ved at den brukes i det daglige som vanlig adkomstpunkt for reisende. Sporveien har derfor besluttet at den nye nødutgangen vil bygges som en fullverdig adkomst til T-banen. 

Med beliggenhet i Finnmarkgata, vil dette også være en spesielt trygg utgang for barn og unge, som vil slippe å krysse veien for å spille fotball på Caltexløkka eller for å bade på det nye Tøyenbadet.

Naturlig adkomst for flere

Den nye adkomsten til Tøyen T-bane får trapp og heis. På denne måten kan den lettere brukes og være tilgjengelig for flere, som en funksjonell nedgang til T-banen. Tøyen T-banestasjon er nærmeste stasjon til Botanisk hage, Tøyenparken, Tøyenbadet og den årlige Øyafestivalen og Miniøya med mer, og den nye utgangen blir et naturlig adkomstpunkt til alle disse. 

Med beliggenhet i Finnmarkgata, vil dette også være en spesielt trygg utgang for barn og unge, som vil slippe å krysse veien for å spille fotball på Caltexløkka eller for å bade på det nye Tøyenbadet.

Er du nabo til et av våre prosjekter?

Her finner du relevant informasjon dersom du blir påvirket av et av våre byggeprosjekter.

Skisser

Foreløpige skisser som viser hvordan den nye adkomsten til Tøyen T kan bli seende ut.

Foreløpige skisser som viser hvordan den nye adkomsten til Tøyen T kan bli seende ut. Foto: Sporveien

Illustrasjon som viser hvordan ny adkomst til plattform kan bli seende ut.

Illustrasjonen viser hvordan adkomst til plattform vil kunne bli seende ut. Endringer til skissen vil forekomme. Foto: Sporveien

Fremdrift

Sporveien har besluttet å kjøre en ny gjennomgang av prosjektets omfang over bakken, med hensyn til arkitektur og utforming, og etter tilbakemeldinger fra Ruter og Plan- og bygningsetaten. 

Gevinster ved ferdigstillelse

 • Ny adkomst til T-banen med heis
 • Den nye adkomsten vil også fungere som nødutgang, som i tillegg til eksisterende nødutganger, er tilpasset forventet vekst i kollektivtrafikken i Oslo og fremtidige evakueringsbehov
 • Umiddelbar nærhet- og adkomst til Tøyenparken og Caltexløkka, og en tryggere utgang fra T-banen for barn og unge
 • Et naturlig adkomstpunkt til Botanisk hage, Naturhistorisk museum og Tøyenbadet
 • Nær tilknytning til busstopp Finnmarkgata

Har du spørsmål om prosjektet?

Send oss en e-post, og merk gjerne emnefeltet med "Tøyen T-bane - ny adkomst".