Bærekraft

Bærekraft er kjernen i samfunnsoppdraget vårt. Vi bidrar til å løse morgendagens utfordringer ved å tilby effektiv og miljøvennlig kollektivtransport.

Gress og trær omgir Bjørvika trikkestopp om sommeren. Foto.

Helse, miljø, og sikkerhet

Les mer om hvordan vi jobber systematisk og målrettet for å gjøre arbeidshverdagen trygg og sunn for alle som jobber hos oss.

Sikkerhet

Vår oppgave er å få deg trygt fram dit du vil, når du vil. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med sikkerhet.

Kunst og kultur

Vi deler kunst- og kulturopplevelser med dere som reiser, fordi vi tror det gjør reisen enda bedre. Her kan du lese mer om opplevelsene du kan få på reisen.

Etikk i Sporveien

Les hvilke etiske krav vi stiller til våre ansatte og hvordan du kan varsle om kritikkverdige forhold.

Nabokontakt

Her kan du lære mer om hvordan vi samarbeider med naboer og andre berørte av Sporveiens anleggsarbeider.