Slik jobber vi med bærekraft

Flere kollektivreiser til størst mulig glede og minst mulig belastning for mennesker og miljø. Slik vil vi oppsummere målet med bærekraftsarbeidet vårt.

Gress og trær omgir Bjørvika trikkestopp om sommeren. Foto.

Trikkeprogrammet i Bjørvika er et viktig miljøarbeid. Foto: Sporveien AS

Få flere over på T-bane, trikk og buss

Kan vi få enda flere til å la bilen stå og reise med T-bane, trikk og buss, eller sykle og gå? Vi tror det, og vi vet det er nødvendig for å kutte klimautslipp og gjøre byen enda grønnere og mer levende. 

Bærekraftig mobilitet for alle

Det er visjonen vår, og den understreker hvor høyt vi vil prioritere arbeidet med bærekraft i årene som kommer. Vi skal gjøre reisene enda grønnere og tilgjengelig for alle, uansett alder og funksjonsevne. 

Les mer om Sporveiens visjon og verdier

Samfunnsoppdraget vårt – «Mer kollektivtrafikk for pengene» – handler i stor grad om bærekraft. Hvis vi kan gjøre tilbudet så fristende og effektivt at flere heller reiser kollektivt enn med bil, da kan vi sammen lykkes med å skape en bærekraftig by.

Samtidig er vi klar over at vi bruker ressurser og påvirker bybildet og lokalmiljøer når vi produserer kollektivtrafikk. Derfor er vi opptatt av å løse samfunnsoppdraget på en hensynsfull måte, til beste for alle reisende, innbyggere, naboer, ansatte og miljøet – og etter høye etiske standarder.

Fem målområder

Vi retter innsatsen mot fem målområder. De definerte vi i 2016-2017 etter en bred analyse av hvordan vi påvirker mennesker og miljø, en såkalt vesentlighetsanalyse. Målområdene er også inspirert av FNs 17 bærekraftsmål, samt Oslo kommunes klima- og miljøambisjoner og prinsipper for eierstyring. 

Finn ut mer om målområdene og hvordan vi bidrar til å nå FNs bærekraftsmål under. 

Utvider rapporteringen

Nå forbereder vi oss på at EUs nye rapporteringsdirektiv om bærekraft trer i kraft. Direktivet heter Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og betyr i praksis at vi må rapportere mer om bærekraft fra og med regnskapsåret 2025. Vi skal gjøre en grundig analyse av hvilke tema vi skal rapportere om og har startet forberedelsene tidlig for å innfri de nye kravene.