Etikk i Sporveien

Å drive etisk riktig er den eneste måten å drive et selskap på. Vi er skikkelige folk og vil at det skal kjennetegne hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt.

Høye standarder

Forretningsetikk er integrert i måten vi arbeider og utvikler selskapet på. Vi er avhengige av tilliten fra alle som reiser med oss, samarbeidspartnere og våre eiere. Derfor stiller vi strenge, etiske krav til oss selv. Vi forventer også at samarbeidspartnere og leverandører lever opp til de samme, høye standardene for forretningsetikk. 

Slik fremmer vi god, etisk opptreden

Vi har tydelige etiske regler og sørger for at de blir fulgt gjennom å lære opp og veilede ansatte. Om det blir oppdaget kritikkverdige forhold, har vi flere kanaler å varsle gjennom. 

Her finner du mer informasjon om hvordan vi jobber for å drive etisk riktig. 

Slik varsler du

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å varsle om kritikkverdige forhold knyttet til Sporveien.

Relaterte dokumenter