Klima og miljø

Et godt kollektivtilbud er nødvendig for både byen og klimaet. Vi jobber for å få flere til å reise med oss og å gjøre hver eneste reise så klimavennlig som mulig samt og produsere reiser med minst mulig miljøbelastning.

Taket på en T-bane med høstlandskap i bakgrunnen. Foto.

Kollektivtransport er en viktig del av løsningen på klimautfordringene og vi jobber hver dag for å redusere belastningen på klima og miljø. Foto: Sporveien AS

Flere reiser med mindre avtrykk

Kollektivtransport er en viktig del av løsningen på klimautfordringen. Med T-bane, trikk og buss frakter vi mange passasjerer uten å bruke mye plass i byen. Og vi gjør det elektrisk. 

Vi jobber langs to spor i klimaarbeidet. Det ene er å gjøre kollektivtilbudet så attraktivt at enda flere vil reise med oss. Det andre er å gjøre klimautslippet fra reisene så lite som mulig. 

Våre klima- og miljømål

Mange tiltak for å spare strøm

Vi styrer og vedlikeholder et stort system av vogner, trikker, skinner, stasjoner, tuneller, verksteder, baser, bygninger og signalanlegg for å levere kollektivtrafikk. Det er et verdifullt system som skal bestå gjennom generasjoner med minst mulig miljøbelastning. Derfor er god ressursbruk, levetid og gjenvinning ekstra viktig for oss.  

Bærekraftig ressursbruk

Vi styrer og vedlikeholder et stort system av vogner, trikker, skinner, stasjoner, tuneller, verksteder, baser, bygninger og signalanlegg for å levere kollektivtrafikk. Det er et verdifullt system som skal bestå gjennom generasjoner med minst mulig miljøbelastning. Derfor er god ressursbruk, levetid og gjenvinning ekstra viktig for oss.  

Forlenger levetid 

Bærekraftig vedlikehold og fornyelse av materiell og infrastruktur er prioritert i strategien vår. Ved å ta godt vare på det vi har, kan vi spare både penger og ressurser som går med til nytt materiell.  

Vi har for eksempel gjort en rekke utbedringer og oppgraderinger av T-banevognene. Flere tiltak er planlagt, og sammen vil de forlenge levetiden med rundt 15 år. Tiltakene spenner fra lakkering og utskifting av seter, til levetidsstudier av mekanisk styrke.  

Forebygger avfall og gjenvinner  

Vi jobber også systematisk med å forebygge avfall og lage sirkulære løsninger. Det betyr blant annet at vi stiller krav til materialgjenvinning allerede i designfasen når vi anskaffer nytt vognmateriell, for eksempel de nye T-banevognene.  

De neste årene blir mer enn 3000 tonn med gamle trikker faset ut i Oslo. Vi har gått grundig til verks for å sikre at materialene blir gjenvunnet. En analyse gjort av en gammel SL95-trikk viste at mer enn 90 prosent av materialene i vognene kan gjenvinnes. Nå skal stålet i de gamle trikkene bli nye vedovner og armeringsjern. Aluminiumet vil bli legert opp og solgt, og kobberet vil bli ny råvare for kjemisk industri og smelteverk. 

Kretsløpstankegangen er også med oss i hverdagen. Vi har satt et mål om å øke kildesorteringsgraden til 90 prosent innen 2030, og vil sette i verk ulike avfallsprosjekter ved basene og verkstedene for å nå målet.