Sikkerhet

Vår oppgave er å få deg trygt fram dit du vil, når du vil. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med sikkerhet.

Mann i vernetøy sager en jernbaneskinne med stor sirkelsag så gnister spruter. Foto.

Vi bryr oss om både din og våre ansattes sikkerhet og jobber med trygghet i alle ledd av våre leveranser. Foto: Sporveien AS

Trygge reiser 

T-bane og trikk er blant de tryggeste måtene å reise på i Norge. Det er vi stolte av, men det kommer ikke av seg selv. Vi har en visjon om null skader eller ulykker, og jobber metodisk og risikobasert for å nå den.

Vi fokuserer innsatsen vår på stedene og situasjonene der risikoen for uønskede hendelser er størst. Sikkerhet er noe vi prioriterer når vi oppgraderer kollektivtransporten. Da kan vi lage løsninger som forebygger risikoer og gjør at dere som reiser får enda bedre reiseopplevelser når prosjektet står ferdig.  

Sikkerhet på trikken 

Trikken deler gater med biler, syklister og gående i mange deler av byen. Både kjørende og gående har vikeplikt for trikken, likevel trenger vi årvåkne førere for å unngå kollisjoner. Bråbremsing for biler eller fotgjengere kan dessuten føre til at folk faller og skader seg ombord. 

I løpet av de siste 15 årene har vi klart å redusere antall kollisjoner mellom trikker og andre trafikanter med 25 prosent. Dyktige førere og forbedringer i sikkerheten har bidratt til denne reduksjonen. I tillegg har vi lagt vekt på å informere medtrafikanter og fotgjengere om å være oppmerksomme og vise mer hensyn til trikkene.  

Sikkerhet på T-banen 

Selv om T-banen kjører på egne traseer, er det viktig at vi har årvåkne T-baneførere. Vi har et stort antall reisende på våre tog, og vi arbeider særlig med å gjøre av- og påstigningene på stasjonene så trygg som mulig. I tillegg har vi noen planoverganger der det kan oppstå farlige situasjoner hvis biler og myke trafikanter trosser signaler og bommer og krysser sporene foran T-banetogene.

T-banen har redusert antallet ulykker og alvorlige hendelser per kjørte kilometer kraftig siden 2012. Dyktige førere og pålitelige systemer hjelper oss å bli stadig bedre. Når det nye signalsystemet er installert, vil det bidra til både økt kapasitet og høyere sikkerhetsnivå under kjøring av T-banen.