Mangfold og inkludering

Vi ønsker å være en arbeidsplass hvor alle våre medarbeidere føler seg akseptert for den de er og opplever å ha like muligheter til å bidra og lykkes.

stemingsbilder til intern og ekstert bruk

Sporveien er en mangfoldig arbeidsplass med dyktige medarbeidere. Vi er opptatt av at alle kan være seg selv. Foto: Sporveien AS

En arbeidsplass for alle 

Sporveien er kjent for å være en arbeidsplass med stort mangfold. Hos oss finner du folk med svært variert erfaring, bakgrunn og alder. Omtrent hver fjerde medarbeider har etnisk eller kulturell bakgrunn fra andre land enn Norge, og sammen representerer vi over 50 ulike nasjoner.  

Det er dette varierte fellesskapet som gjør at vi kan levere på samfunnsoppdraget, å skape mer kollektivtrafikk for pengene.  

Birte K.W. Sjule, Administrerende direktør Sporveien Trikken AS

Birte K. W. Sjule. Konserndirektør i Sporveien Foto: Sporveien AS

Et av Sporveiens fremste fortrinn er mangfoldet og at vi er en inkluderende arbeidsplass. Hos oss er det plass til alle. Jeg er overbevist om at mangfoldet i Sporveien gjør oss sterkere og enda bedre rustet for å levere på vår visjon: Bærekraftig mobilitet for alle!

Birte Sjule, Konserndirektør i Sporveien

Mangfoldet er en styrke 

For oss handler mangfold om mer en etnisk bakgrunn, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Det handler om alle de synlige og usynlige forskjellene mellom oss som mennesker. Mangfold er summen av alle personlighetene og erfaringene, perspektivene og ferdighetene hver og én tar med på jobb.  

Dette gjør mangfoldet til en styrke og drivkraft. Derfor er vi opptatt av å inkludere alle og være en arbeidsplass hvor folk føler seg akseptert som de er og har like muligheter til å lykkes. Alle som jobber hos oss skal bidra til at kolleger og samarbeidspartnere kan være seg selv og at vi møter hverandre med nysgjerrighet og respekt.  

Slik jobber vi med inkludering og mangfold

Vi er stolte av mangfoldet på arbeidsplassen, men erkjenner at det gjenstår en jobb for å styrke mangfoldet i deler av organisasjonen. Vi ønsker oss blant annet bedre kjønnsbalanse, i praksis flere kvinner. Dette gjelder spesielt i roller og på fagfelt som tradisjonelt har vært mannsdominerte.   

Sporveien er stolt partner hos Diversitas

Flere av våre fagområder og stillingstyper har fra gammelt av vært typiske mannsyrker. Derfor ble Sporveien i 2023 partner i Diversitas, et nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg og anleggsbransjen. Gjennom Diversitas vil vi bidra til holdningsendringer og gjøre bransjen attraktiv for flere.  

Varierte tiltak 

For å styrke mangfold og inkludering på arbeidsplassen, har vi blant annet jobbet med disse tiltakene de siste årene:

  • Økt kompetanse og bevissthet om mangfold og inkludering blant ledere og tillitsvalgte og i HR-avdelingen
  • Opprettet et kvinnenettverk 
  • Gitt synlig støtte til det skeive miljøet og opprettet et skeivt nettverk 
  • Oppdatert rekrutteringspolicy for å ta hensyn til mangfold ved rekruttering 
  • Lagd et strategisk rammeverk for å sikre en helhetlig tilnærming til mangfold og inkludering 

Fremover vil vi prioritere å øke bevisstheten blant ansatte om hvordan vi kan håndtere dilemmaer knyttet til mangfold og inkludering på en god måte i arbeidshverdagen.