Helse, miljø og sikkerhet

Vi jobber systematisk og målrettet for å gjøre arbeidshverdagen trygg og sunn for alle som jobber hos oss. Sikkerhet er høyt prioritert, og målet vi strekker oss etter er null skader og ulykker.

Årsrapport 2022 Del 1, side 18

HMS ansvarlig på Avløs verksted, Maximilian Danielsen. Foto: Sporveien AS

Sikker og sunn arbeidsplass

Vi jobber systematisk og målrettet med helse, miljø- og sikkerhet (HMS) for å skape en sikker, helsefremmende og inkluderende arbeidsplass for alle ansatte. 

Det overordnede målet med HMS-arbeidet er null skader og ulykker. Sikkerhet er vår førsteprioritet, og vi er opptatt av å dyrke fram en åpen sikkerhetskultur som fremmer rapportering av HMS-avvik og skaper kontinuerlig forbedring.

Alle ledere, verneombud og deltakere i arbeidsmiljøutvalget (AMU) får opplæring i HMS. Den gir en innføring i kravene som gjelder og hvordan vi styrker arbeidsmiljøet og systematikken i HMS-arbeidet. Nyansatte får opplæring i HMS som del av introduksjonen til Sporveien. 

Sporveiens HMS-pris

For å feire godt HMS-arbeid deler vi hvert år ut Sporveiens HMS-pris til to avdelinger og én ansatt som har utmerket seg. Vi legger vekt på å velge vinnere som har gjort noe ekstraordinært og skapt oppmerksomhet, engasjement og læring til resten av organisasjonen om HMS.

Arbeidsmiljøutvalg og HMS-grupper

I arbeidsmiljøutvalget (AMU) møtes ledere, verneombud og tillitsvalgte for å planlegge og organisere HMS-arbeidet, slik at vi skaper et godt og trygt arbeidsmiljø. Vi holder også jevnlige HMS-gruppemøter med ledere og verneombud ute i organisasjonen. I disse møtene gjennomgår vi blant annet uønskede hendelser og HMS-avvik, resultater, sykefravær og handlingsplaner. Den sentrale avdelingen Kvalitet og HMS bistår faglig og gir råd i saker om HMS. 

Forebygger rus og avhengighet

Vi stiller strenge sikkerhetskrav til medarbeiderne. Forebygging av rus-, alkohol- og spilleproblemer er en viktig del av sikkerhetsarbeidet. Sporveiens Akan-utvalg og Akan-kontakter er sentrale bidragsytere i dette arbeidet. Akan-utvalget er et underutvalg av Arbeidsmiljøutvalget.

Akan står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk og er et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og staten. 

Mer om Akan på deres nettsted.  Ă…pnes i ny fane