Nabokontakt

Vi vedlikeholder og moderniserer T-bane- og trikketilbudet kontinuerlig. Det er nødvendig for alle som reiser, men kan noen ganger skape støy og ubehag for naboer. Vi strekker oss langt for å være en god nabo i alle prosjektene vi jobber med.

Finner løsninger sammen

Sporveien vedlikeholder og ruster opp T-bane- og trikketilbudet hver eneste dag, året rundt. Dette arbeidet er helt nødvendig for å ta vare på og modernisere kollektivsystemet, og for å levere gode reiseopplevelser. Vi har forståelse for at det kan være krevende for deg som bor og ferdes i nærheten av linjene og der vi bygger. 

Derfor legger vi ned stor innsats i å følge opp naboer, barnehager, skoler, lokale næringsdrivende og andre som er berørt av Sporveiens anleggsarbeider. Vi har erfart at når vi snakker sammen, kan vi finne gode løsninger både før og underveis i arbeidet. 

Våre prosjekter

Vil du ha oversikt over hvor vi jobber akkurat nå? Du finner detaljer om hvert enkelt prosjekt under Våre prosjekter.

Tydelig og åpen kommunikasjon

God informasjon og dialog før og underveis i anleggsarbeidet er bra for alle. Vi har kommunikasjonsansvarlige som følger opp og informerer om det som skjer i alle våre prosjekter. Konkrete tiltak vi gjennomfører er blant annet: 

  • Informasjonsmøter før byggestart
  • Særmøter og én-til-én-møter for å få innspill og tilbakemeldinger fra naboer og andre berørte parter
  • Arbeidsmøter for å diskutere løsninger i anleggsperioden, ved behov
  • Informasjon via elektroniske nyhetsbrev og oppslag, på nettside og med post
  • SMS-varsling om fremdrift og planlagt helge- og nattarbeid

Er du nabo til et av våre prosjekter?

Her finner du relevant informasjon dersom du blir påvirket av et av våre byggeprosjekter.