Ansvarlige innkjøp

Å stille krav når vi kjøper varer og tjenester er et kraftfullt virkemiddel for å verne om mennesker og miljø. Derfor er ansvarlige innkjøp en viktig del av bærekraftsarbeidet vårt.

Vår rolle som stor og seriøs innkjøper

For å drifte kollektivsystemet kjøper vi hvert år inn store mengder materiell og ulike tjenester.

Vi ønsker å holde høy etisk standard ved alle innkjøp, uansett om det skjer i eller utenfor Norge. Som et kommunalt eid selskap, har vi dessuten et ekstra ansvar for å bruke fellesskapets midler på en fornuftig og nøktern måte. 

For oss handler godt innkjøpsarbeid om å likebehandle. Vi ønsker å skape forutsigbarhet og gjøre prosessene etterprøvbare for leverandørene. Vi er opptatt av å gjøre retningslinjer og tildelingskriterier objektive og at de bidrar til at vi når våre mål knyttet til for eksempel miljø, HMS og etikk i tillegg til å være økonomisk fordelaktige. 

Etiske retningslinjer

Alle leverandører er pålagt å følge for våre etiske retningslinjer for leverandører. De dekker blant annet områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og forretningsetikk.

Slik varsler du om kritikkverdige forhold

Ansatte og leverandører som opplever eller mistenker kritikkverdige forhold blir oppfordret til å si i fra. Her finner du vår eksterne varslingskanal.

Slik etterlever vi åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger oss å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de verdikjedene til varene og tjenestene vi kjøper inn.

Kontakt oss

Spørsmål om hvordan vi etterlever åpenhetsloven? Kontakt oss via e-post