Konsernledelsen

Konsernledelsen i Sporveien består av ledere for operatørenhetene, infrastruktur, prosjekter og stabsenheter.

Portrett av Birte Sjule. Foto.

Birte K.W. Sjule 

Konsernsjef i Sporveien 

Birte K.W.Sjule var tidligere administrerende direktør for Sporveien Trikken og har også vært konserndirektør for strategi i Sporveien. Hun har erfaring som konsulent fra Rokade (nå KPMG), og som prosjektplanelegger hos Aibel.

Utdannelse
Sivilingeniør industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU). 

Portrett av Marianne Vik. Foto.

Marianne Vik

Konserndirektør økonomi og finans (CFO)

Marianne Vik har bred erfaring fra økonomisjefsstillinger i blant annet Ringnes og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.  

Utdannelse
Siviløkonom (NHH). 

Portrett av Per Magne Mathisen. Foto.

Per Magne Mathisen

Administrerende direktør Sporveien T-banen AS

Per Magne Mathisen var tidligere konserndirektør for Infrastrukturenheten og har mange år bak seg som teknisk direktør innenfor transportbransjen. Han har blant annet jobbet for SAS, NSB og Jernbaneverket.   

Utdannelse
Sivilingeniør (NTNU), bedriftsøkonom (BI).

Portrett av Atle Rønning. Foto

Atle Rønning

Konstituert administrerende direktør i Unibuss AS

Atle Rønning har tidligere topplederstillinger som blant annet økonomisjef i Zalto Communications- Telenor, økonomisjef i Rema 1000 og administrerende direktør for Norgesbuss. 

Utdannelse
Siviløkonom (NHH) og statsautorisert revisor (NHH).

Portrett av Ellen Rogde. Foto.

Ellen Rogde

Administrerende direktør Sporveien Trikken AS

Ellen Rogde har hatt en rekke ledende stillinger i bla. RiksTV, Telenor og Kongsberg Automotive. Hun var tidligere markedsdirektør i Ruter.  

Utdannelse
Siviløkonom (University of Windsor) og Executive MBA innen Brand Management. 

Portrett av Thor Georg Sælid. Foto.

Thor Georg Sælid

Konserndirektør Infrastruktur og prosjekter 

Thor Georg Sælid har solid erfaring innenfor ledelse av infrastruktur blant annet som konserndirektør for Infrastruktur og eiendom og banesjef for T-banen. Han har også hatt lederstilling innen offshorevirksomhet på norsk og utenlandsk sokkel. 

Utdannelse
Nordisk baneingeniør. Sterk- og svakstrømsingeniør/tekniker fra Gøteborg og fagbrev fra Norge. 

Linda Vibeke Kayser

Direktør Organisasjon

Linda Kayser er direktør for Organisasjon i Sporveien. Hun har tidligere vært HR-direktør ved Volvat Medisinske senter og konserndirektør for HR i Skanska Norge. Før det har hun vært HR-direktør i Innovasjon Norge, og hatt en rekke ledende HR-roller i Telenor og Nets (tidligere BBS og Bank Axept).

Utdannelse
Sviløkonom fra Universitet Mannheim i Tyskland. Master of Management fra BI.

Portrett av Margrete Hansen. Foto.

Margrete Hansen

Konserndirektør Konsernutvikling

Margrete Hansen har tidligere erfaring fra flere lederstillinger i Mediehuset Nettavisen og TV2 Interaktiv.  

Utdannelse
Siviløkonom (NHH).