Etisk regelverk for Sporveiskonsernet

Formålet med Sporveiens etiske regelverk er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte og innleide i Sporveiskonsernet. De etiske reglene gjelder alle ansatte og innleide.