Aktørene i kollektivtrafikken

Aktørene i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus består av Sporveien, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Ruter.

Illustrasjon som viser de ulike aktørene i kollektivtransporten

Dette er Sporveien

Sporveien står for 62 prosent av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi tilbyr reiser med T-bane og trikk, elsykkelabonnement, og konkurrerer om å kjøre anbudsutsatte bussruter. Konsernet eier, utvikler og forvalter skinnegående materiell og infrastrukturen til T-bane og trikk, det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. 

Dette gjør Ruter

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruter eier ingen transportmidler selv. All transport utføres av ulike operatørselskap, som for eksempel Sporveien, som kjører på kontrakt for Ruter.

Aktørene i kollektivtrafikkfamilien

Sporveien er hundre prosent eid av Oslo kommune, som også eier administrasjonsselskapet Ruter sammen med Akershus fylkeskommune. Sporveiens inntekter fra T-bane og trikk er regulert gjennom kjørekontrakter med Ruter.