Samfunnsoppdraget vårt

Samfunnsoppdraget vårt er å skape mer kollektivtrafikk for pengene. Det betyr å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil – raskt, trygt og til minst mulig kostnad for byen og miljøet.

Trikk passerer Rådhuset i Oslo. Foto.

Vi frakter mer enn 256 millioner reisende i året. Foto: Sporveien AS

På jobb for byen

Sporveien er byens eget kollektivselskap og er eid av Oslo kommune. Vår jobb er å levere kollektivtrafikk som gjør at du kan bevege deg smidig og punktlig til og fra jobb, fritidsaktiviteter, venner, butikker og severdigheter. Samtidig tar vi vare på store verdier for felleskapet. 

Bak alle reisene vi leverer står nemlig et stort system med om lag 3700 ansatte, T-banetog, trikker, skinner, stasjoner, tuneller, verksteder, baser, bygninger og signalanlegg. Vi styrer hele dette systemet og eier og vedlikeholder både vognmateriell og infrastruktur selv.

Måten vi skaper mer kollektivtrafikk for pengene på, er å få alle delene i systemet til å virke best mulig sammen. Det gjør at vi kan levere flere reiser til lavest mulig kostnad for byen. Samtidig planlegger vi for at Oslo også skal ha et kollektivtilbud å være stolt av i mange år fremover.

Rettesnor for strategien

Vi har hatt mer kollektivtrafikk for pengene som rettesnor gjennom flere strategiperioder. Det har skapt store gevinster for både reisende og byen. 

Målet om effektivisering og forbedring ligger fast i strategien mot 2025. Vi har forpliktet oss til å spare én million hver uke og samtidig gjøre kollektivtilbudet enda bedre. Oppskriften vi følger, kaller vi Sporveismetoden.