Styret

Styret er det øverste ledelsesorganet i Sporveien. Det består av fem eierrepresentanter og to ansatterepresentanter.

Portrett av styreleder Thor Gjermund Eriksen

Thor Gjermund Eriksen

Styreleder

Thor Gjermund Eriksen er administrerende direktør i Bane NOR og har vært leder i en rekke selskaper innenfor ulike industrier.  

Utdannelse
Harvard Law School Program on Negotiation Global, sjefskurset ved Forsvarets Høyskole, fag fra Handelshøyskolen BI (bedriftsøkonom), Grunnfag sosiologi ved Universitetet i Oslo. 

Portrett av nestleder for styret,  Helga Nes

Helga Nes

Nestleder

Helga Nes er selvstendig næringsdrivende. Hun er for tiden styremedlem for Bane NOR Eiendom AS og har hatt en rekke lederroller i olje- og gassektoren.  

Utdannelse
Master of Business Administration (MBA), Strategi og ledelse, Handelshøyskolen BI MSc-grad i kjemi fra Universitetet i Trondheim. 

Portrett av styremedlem Bjørn Kjærand Haugland

Bjørn Kjærand Haugland 

Styremedlem

Bjørn Kjærand Haugland er administrerende direktør for Skift – Næringslivets klimaledere og er styremedlem i en rekke selskaper. Han har fra tidligere erfaring fra mange ulike lederroller i DNV i Norge, Korea og Kina.

Utdannelse
Business Programs: Non-degree, Strategic International Leadership, IMD and Leading Digital Transformation Programme INSEAD, M.Sc, Naval Architecture, Marine Structures & hydrodynamics, NTNU, B.Sc, Maritime Engineering, Bergen Ingeniør Høyskole.

Portrett av styremedlem  Arne Giske

Arne Giske 

Styremedlem 

Arne Giske har solid ledererfaring fra blant norsk næringsliv og industri og er styremedlem i flere selskaper. Han var tidligere konsernsjef for Veidekke ASA og fra 2019 vært seniorrådgiver i selskapet.  

Utdannelse
Siviløkonom fra BI, Master of Business Administration (MBA) fra University of Wisconsin. 

Portrett av styremedlem  Heidrun Reisæter

Heidrun Reisæter 

Styremedlem

Heidrun Reisæter er teknologidirektør i NAV og har ledererfaring fra mediebransjen i Norge.  

Utdannelse
Executive MBA Økonomisk styring og ledelse (NHH), Styrekompetanse (BI), Cand. Polit. Medievitenskap (UiO).

 

Portrett av styremedlem  Ola Floberg

Ola Floberg 

Styremedlem (ansattrepresentant) 

Ola Floberg er leder for Oslo Sporveiers Arbeidsforening og har hatt flere roller i Sporveien.  

Utdannelse
Elektriker og Pottemakerutdanning, Risør. 

Portrett av styremedlem Sores Yuzer

Sores Yuzer 

Styremedlem (ansattrepresentant) 

Sores Yuzer er nestleder for Oslo Sporveiers Arbeidsforening og fagarbeider på Ryen Verksted.  

Utdannelse
Fagbrev som billakkerer, 2-årig fagskoleutdanning maskin.