Sporveismetoden

Sporveismetoden er navnet på oppskriften vi har fulgt for å effektivisere virksomheten og levere mer kollektivtrafikk for pengene.

Sporveiens logo på siden av en trikk. Foto.

Sporveismetoden handler om å vise at vi er en kollektivleverandør man kan stole på får mer ut av hver krone. Foto: Sporveien AS

Stor effektiviseringssuksess

Siden 2011 har Sporveien vært gjennom en stor fornyelses- og forbedringsprosess. Oppskriften til suksessen har vært å profesjonalisere, effektivisere og industrialisere virksomheten. 

Måten vi har jobbet på kaller vi Sporveismetoden. Viktige stikkord for metoden er bedriftsdemokrati, involvering, den integrerte konsernmodellen, kultur og verdier. Slik har vi formet Sporveien til en profesjonell og effektiv leverandør av kollektivtrafikk. 

Resultatet av arbeidet er blant annet at T-banen er verdensledende på kostnadseffektiv drift i forhold til antall kilometer vi kjører. 

Forbedringer verdt mer enn én milliard hvert år


Forbedringsarbeidet vårt innen utløpet av 2023 skapt gevinster verdt 1172 millioner kroner i årlig effekt siden 2011. Gevinstene er en kombinasjon av: 

 

  • Lavere kostnad per reise for samfunnet for tjenestene vi leverer
  • Interne resultatforbedringer som vi reinvesterer i kollektivtilbudet

 

Eksempler på forbedringene vi har skapt er:

 

  • Flere vogner tilgjengelige for trafikk takket være systematisk og forebyggende vedlikehold
  • Store unngåtte kostnader fra å ta i bruk ny teknologi til å vurdere vedlikeholdsbehov
  • Mindre dødtid for førere gjennom bedre ressursplanlegging

 

I strategiperioden Best 2025 (2021-25) er målet å oppnå forbedringsgevinster på 250 millioner kroner. Det tilsvarer rundt én million hver eneste uke gjennom strategiperioden.

Et kollektivselskap å stole på

Snuoperasjonen har vært helt nødvendig for få tillit som kollektivleverandør i Oslo. For 15-20 år siden ble kollektivtilbudet hyppig kritisert, og innbyggere og politikere stilte spørsmål om organiseringen var riktig. Det ble blant annet foreslått å konkurranseutsette driften av kollektivtrafikken.

Det var dette alvoret som skapte Sporveismetoden. Vi ville vise at vi var en kollektivleverandør å stole på. Derfor definerte vi et nytt samfunnsoppdrag – mer kollektivtrafikk for pengene – og startet et forbedringsarbeid for å løse det. Ingen skulle være i stand til å drive kollektivtrafikken i Oslo bedre enn oss.

I 2023 fraktet vi 28 prosent flere passasjerer enn vi gjorde i 2011. 

Sterkt bedriftsdemokrati

Godt samarbeid med eier og fagforeningene har vært avgjørende for metoden. Vi fikk tverrpolitisk støtte da det var nødvendig å satse og profesjonalisere virksomheten, og vi har hele veien samarbeidet godt med fagforeningene for å finne løsninger.  

Samtidig har vi lagt vekt på å involvere alle deler av organisasjonen i forbedringsarbeidet, fra medarbeidere på førerseter og verkstedgulv til ledelsen. Sammen har vi funnet smartere måter å jobbe på, blant annet ved hjel av lean-metodikk. Det har utløst imponerende innsats og engasjement, og det har skapt en kultur for å skape og feire både store og små forbedringer.