Visjon og verdier

Visjonen vår er «Bærekraftig mobilitet for alle». Den beskriver ambisjonen vår om å lage gode løsninger for Oslo, gjøre byen grønnere og sikre at alle innbyggerne får samme mulighet til å benytte seg av kollektivtilbudet.

SL18 bilde sommer 2023

Vi skal få flere til å reise kollektivt. Det er nødvendig for Oslo, Norge og for planeten. Foto: Sporveien AS

Bærekraftig mobilitet for alle

Visjonen vår er «Bærekraftig mobilitet for alle». Den oppsummerer hva vi skal levere og være for byen i fremtiden. 

Kort fortalt betyr visjonen at:

  • Vi skal få flere til å reise kollektivt: Det er nødvendig for Oslo, Norge – og planeten.
  • Vi skal gjøre det enda enklere å reise: Du skal stole på at vi frakter deg dit du vil i byen, raskt og trygt, til hverdags eller fest.
  • Vi skal være for alle: Kollektivtilbudet skal være tilgjengelig for alle, uansett funksjonsevne.
  • Vi skal jobbe enda bedre med bærekraft: Reisene skal bli enda grønnere, og vi skal ta godt vare på mennesker og miljøet i alt vi gjør. 

Våre verdier

Våre verdier er pålitelig, engasjert og samhandlende. I dette ligger mye av vår identitet som organisasjon, og vi er opptatt av å etterleve disse verdiene i alt vi er og alt vi gjør:

 

  • Pålitelig: Vi skal være til å stole på.
  • Engasjert: Vi gjør jobben vår med begeistring og pågangsmot.
  • Samhandlende: Vi skal ta initiativ og spille på lag.