Strategien vår

Strategien vår heter Best 2025. Med den tar vi sikte på å øke antallet kollektivreiser til en stadig billigere penge, samtidig som vi jobber smartere og mer effektivt enn noen gang.

Pantograf (strømavtaker) på taket til en trikk  Bygård og sol i bakgrunnen. Foto.

Vi jobber målrettet for å skape mer kollektivtransport for pengene. Foto: Sporveien AS

Vi har jobbet målrettet for å skape mer kollektivtrafikk for pengene i mer enn ti år. Det er samfunnsoppdraget vårt, og innsatsen har gjort kollektivtilbudet bedre og skapt store forbedringsgevinster. 

Det skal vi fortsette med gjennom strategien Best 2025. Vi har satt fire strategiske prioriteringer som forteller hva vil oppnå og hvordan vi skal få det til. 

Våre strategiske prioriteringer

Disse strategiske prioriteringer utgjør stammen i strategien Best 2025.   

Én million per uke i fem år

Gjennom de to tidligere strategiperiodene, som vi kalte Best 2015 og Best 2020, skapte vi forbedringer verdt nesten én milliard kroner i årlig effekt. Målet vårt gjennom Best 2025 er å forbedre oss med én million kroner hver uke i løpet av fem år.

Bærekraftig mobilitet for alle

Samtidig forfølger vi en ny visjon: Bærekraftig mobilitet for alle. Den betyr at vi skal finne flere, gode løsninger for Oslo, styrke arbeidet vårt med bærekraft og gjøre det mulig for alle innbyggerne å reise kollektivt.