Kontakt oss før oppstart av arbeider langs trikkespor

Har du søkt om å bygge, rive, grave eller gjøre andre tiltak nærmere enn 30 meter fra et trikkespor? Du må huske å kontakte oss før arbeidene starter.

Trikkeholdeplass på Skarpsno

Skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra trikkespor, skal Sporveien alltid varsles.

Når må jeg søke om tillatelse?  

Hvis arbeidet du skal gjøre er 30 meter eller nærmere fra T-bane eller trikkespor, må du søke tillatelse fra oss. Også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, har søknadsplikt etter Jernbaneloven § 10.

Har du ikke søkt ennå? 

Søk om tillatelse til arbeid i nærheten av spor

Gi oss beskjed før arbeidene starter

Etter at du har fått godkjent søknaden om å arbeide langs spor, må du gi oss beskjed før arbeidet settes i gang. Det samme gjelder for alle arbeider som ikke er søknadspliktige etter Jernbaneloven § 10, men er innenfor sikkerhetsavstanden til Sporveien (nærmere enn 3 meter fra spor eller 2 meter fra kontaktledningsanlegg). 

Varsling om oppstart av arbeider

Du gir beskjed gjennom å fylle ut skjemaet under for arbeid i og ved trikkespor.

HUSK: Signert avtale må foreligge før arbeidsstart kan innvilges.