Grunneiere og grunnerverv

Her finner du informasjon som er relevant for deg som er grunneier og deg som blir berørt av grunnerverv.

Relevant informasjon for deg som er grunneier

Slik erverver Sporveien grunn

Når Sporveien trenger grunn fra din eiendom, vil du bli kontaktet av oss. Her forklarer vi hvordan vi jobber med grunnerverv.

Oppstart av anleggsarbeid

Før vi kan sette i gang anleggsarbeid på din eiendom, må vi ha tillatelse til det. Her får du svar på når vi kan begynne.