Støy

Virksomheten vår skaper støy, enten det er fra T-bane og trikker eller fra vedlikehold og utbygging. Vi har krav vi må etterleve, og jobber for at støyen skal være til minst mulig sjenanse for dere rundt oss.

Støy fra T-bane og trikk 

T-baner og trikker skaper også støy når de kjører. Vedlikeholdet av infrastruktur og vogner er viktig for å redusere denne støyen.

Selv om vi følger standardene for støygrenser i henhold til gjeldende retningslinjer, forstår vi at noen kan oppleve ubehagelig støynivå. 

Klage på ordinær støy fra T-bane og trikk

Hvis du opplever plagsomt støy, kan du sende oss en melding her. Når vi mottar slike meldinger, vurderer vi hver sak individuelt.

Støy fra vedlikehold og bygging 

Vi jobber med å vedlikeholde, modernisere og bygge ut kollektivsystemet hver eneste dag og nesten hver natt. Noen oppgaver er små og skjer i det stille, andre skaper støy for omgivelsene.  
 
Når det er mulig, gjør vi støyende arbeid på dagtid for å minimere ulempene for naboene. Mange av våre arbeider må utføres om natten. Det gjelder for eksempel arbeid på eller i nærheten av skinner og spor, som krever stans i kjøringen av T-bane og trikk. Da utnytter vi de delene av døgnet som er uten trafikk for å unngå å stenge linjer på dagtid.  
 
For å holde kollektivtilbudet åpent har vi også dispensasjon til å løse akutte behov uten å varsle, selv om det skaper støy på nattestid. 

Krav, grenseverdier og dispensasjon

Når vi driver bygg- og anleggsarbeid, må vi etterleve forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune. Ved prosjekter som går over tid og vil overskride grensene for støy, søker utførende entreprenør bydelsoverlegen om dispensasjon. 

 

Den vanlige driften av T-bane og trikk må etterleve forurensningsforskriftens §5 om støy. Vi kan gjøre ordinært vedlikehold uten dispensasjon så lenge:  

  • naboer ikke blir berørt mer enn to netter etter hverandre 
  • arbeidet ikke overstiger grensen for helseskadelig støy 

 

Vi forsøker alltid å begrense støy når vi jobber og varsler om støyende arbeid og nattarbeid så langt det lar seg gjøre.   

 

Relaterte lenker

Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune hos Lovdata (åpnes i ny fane)

Forurensningsforskriften §5 om støy hos Lovdata  (åpnes i ny fane)

Klage om støy fra vedlikehold, bygging og prosjekt

Opplever du støyproblemer, oppfordrer vi deg til å sende oss en støyklage.

Varsler naboer 

Vi varsler naboer om planlagt nattarbeid gjennom ulike kanaler, for eksempel SMS, elektroniske nyhetsbrev, oppslag og brev til beboere.

Sjekk her om du får SMS varsel om planlagt nattearbeid. (åpnes i ny fane)