Skal du bygge, grave eller rive langs trikke- eller T-banesporet?

Dersom det er 30 meter eller nærmere et trikke- eller T-banespor, må du søke om tillatelse. Her finner du informasjon om hvordan.

Når må jeg søke om tillatelse?  

Hvis arbeidet du skal gjøre er 30 meter eller nærmere fra spor, må du søke tillatelse fra oss. Også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, kan være søknadspliktige etter jernbaneloven § 10.

Jernbaneloven § 10

Jernbaneloven fastsetter at det skal være 30 meter avstand mellom et byggetiltak og nærmeste spors midtlinje (jf. § 10).  Åpnes i ny fane

  • Avstand til nærmeste spors midtlinje beregnes fra midten av de to skinnene i sporet som er nærmest ditt tiltak, til nærmeste graveflate eller bygningsdel i ditt tiltak. 
  • Avstanden måles vinkelrett fra sporet. 30 meter gjelder også over og under sporet.   

Hvorfor må jeg søke?  

Sporveien har ansvaret for sikkerheten til jernbaneinfrastrukturen for trikk og T-bane. Tiltak innenfor avstandskravet i § 10 kan medføre at etablert sikkerhet svekkes og at det kan oppstå hendelser som får konsekvenser for trafikken på infrastrukturen.

Sporveien har myndighet til å forvalte anlegg og drift av T-bane og trikk, i henhold til lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (ref. jernbaneloven). Sikkerhetskravene for jernbanen er svært strenge. Vi må derfor vurdere om tiltaket ditt påfører mulige risikoer eller ulemper for trikken eller T-banen.  

Søknadsprosessen

Søk om tillatelse til arbeid og husk å beregne god tid

På grunn av høy saksmengde, kan det gå opp til 10 uker før vi starter saksbehandling av søknaden din. Saker har deretter to til tre ukers behandlingstid før en eventuell tillatelse blir gitt. Under saksbehandlingen kan det bli behov for ytterligere dokumentasjon og/eller annen dialog. Du må derfor beregne opptil 13 uker behandlingstid.

Varsle om arbeidsstart 

Etter at du har fått godkjent søknaden om å arbeide langs spor, må du gi oss beskjed før arbeidet settes i gang. Det samme gjelder for alt arbeid som ikke er søknadspliktige etter jernbaneloven § 10, men er innenfor sikkerhetsavstanden til Sporveien. Se mer informasjon om hvordan du varsler arbeidene under.  

Merk deg at signert avtale må foreligge før arbeidsstart kan innvilges.