Kontakt oss før oppstart av arbeider langs T-banespor

Har du søkt om å bygge, rive, grave eller gjøre andre tiltak nærmere enn 30 meter fra T-banespor? Eller skal du gjøre mindre tiltak i nærheten av T-banen? Da må du huske å ta kontakt før arbeidene starter.

T-bane passerer nær et bolighus. Foto.

Skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra T-banespor, skal Sporveien alltid varsles.

Når må jeg søke om tillatelse?  

Hvis arbeidet du skal gjøre er 30 meter eller nærmere fra T-bane eller trikkespor, må du søke om dispensasjon fra Jernbaneloven § 10 via oss. Også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, er søknadspliktige jf. Jernbaneloven.  

Har du ikke søkt ennå?

Søk om tillatelse til arbeid i nærheten av spor 

Varsle om oppstart av arbeider

Etter at du har fått godkjent søknaden om å arbeide langs spor, må du gi oss beskjed før arbeidet settes i gang slik at vi kan inngå en avtale med deg om arbeidsstart. Det samme gjelder for alle arbeider som ikke er søknadspliktige etter  jernbaneloven § 10, men er innenfor sikkerhetsavstanden til Sporveien. Dette gjelder for eksempel mindre arbeider som trefelling og vedlikehold av bygninger. 

Skjema for arbeid i og ved spor

Du gir beskjed til oss ved å fylle ut skjemaet under for arbeid i og ved spor. Husk varslingsfristen på 2 uker.

MERK: Signert avtale må foreligge før arbeidsstart kan innvilges.

Ta kontakt for gratis veiledning før oppstart av arbeider

Sporveien T-banen tilbyr gratis veiledning for deg som skal arbeide ved eller i spor. Formålet er sørge for at arbeidene utføres slik at T-banen ikke blir påvirket. Ved å legge opp arbeidet på en hensiktsmessig måte håper vi å unngå å pålegge sikkerhetstiltak som kan bli kostbare.

 

Ønsker du en befaring? Ta kontakt med avis@sporveien.com i god tid før oppstart av arbeidene.

Bestilling av sikkerhetsvakt

Dersom Sporveien T-banen pålegger sikkerhetsvakt for utførelsen, må du bestille sikkerhetsvakt. Dette tar vi i så fall kontakt med deg om. Vi oppfordrer alle som skal utføre arbeider i og ved spor om å kontakte T-banen for vurdering og bestille sikkerhetsvakt i god tid før ønsket utførelsesdato.