Leverandører og utbyggere

Er du leverandør til Sporveien eller en utbygger som skal arbeide langs vår infrastruktur? Her finner du informasjon som er viktig for deg.

Viktig informasjon til leverandører

Etiske krav til leverandører

Les om reglementet vårt og våre etiske krav til leverandører. Du finner også PDF-versjonen som skal signeres av leverandører og samarbeidspartnere.

Slik sender du faktura

Skal du sende en faktura til oss? På denne siden finner du informasjon om hvordan du skal gå frem.

Annen relevant informasjon

Bygge langs spor?

Dersom det er 30 meter eller nærmere et trikke- eller T-banespor, må du søke om tillatelse. Her finner du informasjon om hvordan.