Erstatning, beregning og utbetaling

Hva som erstattes, og prinsipper for hvordan erstatningene skal avgjøres, er fastlagt i lovverk og rettspraksis.

Parter får en individuell vurdering av størrelsen på erstatningen og det gjøres et faglig skjønn i den enkelte sak. Når det gjelder størrelsen på de enkelte erstatningene får Sporveien ofte bistand fra takstpersoner og andre sakkyndige.

 

Erstatninger

Når vi erverver bolig eller hel eiendom

Når vi erverver del av eiendom