Slik erverver Sporveien grunn

Når Sporveien trenger grunn fra din eiendom, vil du bli kontaktet av oss. Her forklarer vi hvordan vi jobber med grunnerverv.

Trikkeskinner (høst)

Når Sporveien må erverve boligen din for å etablere ny infrastruktur vil vi følge deg tett opp i hele prosessen. Foto: Sporveien.

Hva er grunnerverv?

Når Sporveien skal bygge ny infrastruktur til trikk og T-bane, må vi skaffe oss rettigheter til de arealer som blir midlertidig og permanent beslaglagt til bygging. Det vanligste er at vi trenger arealer til midlertidig anleggsområde og permanent erverv av arealer til nye anlegg. Grunnervervsprosessen kan være ukjent om du ikke har opplevd det før. Prosessen kan derfor oppleves usikker for deg som grunneier.

Vi legger til rette for dialog mellom deg som grunneier og oss gjennom hele prosessen, og du vil alltid ha en grunnerverver i Sporveien du kan kontakte direkte når du har spørsmål.

Vi kan ikke starte anleggsarbeider før det er inngått avtale med grunneierne som blir direkte berørt. Noen ganger må vi ekspropriere arealer. På denne siden har vi samlet nyttig informasjon for deg som er grunneier og som skal, eller kanskje skal, avstå grunn til bygging av ny infrastruktur til trikk, T-bane eller bussanlegg. Her gir vi svar på noen spørsmål om hva det vil si å avstå eiendom, og hva du bør være oppmerksom på.

Hvordan utfører Sporveien grunnerverv?

Forhandlinger og avtaler

Dette må du vite som grunneier

Når Sporveien må erverve boligen din for å etablere ny infrastruktur, kan dette oppleves som dramatisk. For deg som kommer i denne situasjonen er det viktig å være klar over følgende:

Du kan få dekket utgifter til juridisk bistand

I avtaleskjønn og ekspropriasjonsskjønn dekker Sporveien grunneiers utgifter til nødvendig juridisk bistand. Dekning om juridisk bistand avtales med Sporveien før advokat engasjeres. Etter avtale kan det også dekkes nødvendig juridisk bistand ved inngåelse av minnelige avtaler  

Dersom du må flytte fra egen bolig, kan du be om at Sporveien betaler forskudd på erstatningen.

Det er vanlig at Sporveien betaler slike forskudd når pengene skal investeres i ny bolig. Vilkårene for å få forskudd må du imidlertid avklare med Sporveien. For å kunne foreta eiendomskjøp, er Sporveien avhengig av vedtatt reguleringsplan og bevilgninger. Bevilgningene vil vanligvis ikke foreligge før det er aktuelt å starte anleggsarbeidene.