Søk om tillatelse til arbeid i nærheten av spor

Trinn 1/ 2

Dette skjemaet er for deg som skal utføre arbeid innenfor 30 meters avstand til nærmeste T-bane- eller trikkeskinne. Det gjelder også selv om tiltaket ellers ikke er søkepliktig etter plan- og bygningsloven.

Du må først få en tillatelse gjennom dette skjema, før du kan varsle oppstart og begynne arbeidet.

Dette skjemaet er for deg som skal utføre arbeid innenfor 30 meters avstand til nærmeste T-bane- eller trikkeskinne. Det gjelder også selv om tiltaket ellers ikke er søkepliktig etter plan- og bygningsloven.

Du må først få en tillatelse gjennom dette skjema, før du kan varsle oppstart og begynne arbeidet.

Om tiltakshaver

Om tiltakshaver

Om tiltaket

Om tiltaket

Om tiltaket

Om tiltaket

Hva gjelder søknaden?

Tips: Opplysninger om planforhold kan innhentes hos kommunen du bor i. De kan normalt også fremskaffe kartunderlag for inntegning av tiltaket i forhold til eiendomsgrense og avstand til spor.

Tips: Opplysninger om planforhold kan innhentes hos kommunen du bor i. De kan normalt også fremskaffe kartunderlag for inntegning av tiltaket i forhold til eiendomsgrense og avstand til spor.

Til saksbehandling trenger vi

 1. Målsatt situasjonskart med tiltaket tydelig inntegnet og merket avstand angitt fra nærmeste bygningsdel til nærmeste spors midtlinje
  Målestokk 1:500
 2. Målsatt tverrsnitt som viser avstand til og høyde over/under nærmeste spor og tiltaket samt nederste grave/utlastingsflate
 3. Illustrasjoner som viser tiltaket sett fra linjen
 4. Målsatt tverrsnitt som viser objekter under og over terreng, f.eks. VA-anlegg, kabler i bakken, luftspenn, broer m.m.

Til saksbehandling trenger vi

 1. Målsatt situasjonskart med tiltaket tydelig inntegnet og merket avstand angitt fra nærmeste bygningsdel til nærmeste spors midtlinje
  Målestokk 1:500
 2. Målsatt tverrsnitt som viser avstand til og høyde over/under nærmeste spor og tiltaket samt nederste grave/utlastingsflate
 3. Illustrasjoner som viser tiltaket sett fra linjen
 4. Målsatt tverrsnitt som viser objekter under og over terreng, f.eks. VA-anlegg, kabler i bakken, luftspenn, broer m.m.