Varsle om kritikkverdige forhold

På denne siden finner du informasjon om hvordan du går frem for å varsle om kritikkverdige forhold knyttet til Sporveien.

Nulltoleranse mot kritikkverdige forhold

Vi tar varslinger på alvor og har nulltolleranse mot korrupsjon og kritikkverdige forhold. For å fange opp mistanker om korrupsjon og svindel eller brudd på lover, regler, og etisk regelverk har vi etablert ulike varslingsordninger.

Vi ønsker å få beskjed om du kjenner til kritikkverdige forhold knyttet til Sporveien. Varsling er viktig og bra, fordi det gir oss mulighet til å rette opp i forhold som ikke er som de skal være.

 Kritikkverdige forhold kan for eksempel være:

  • Brudd på lover og regler
  • Brudd på interne regler og etisk regelverk
  • Mistanker om korrupsjon eller svindel
  • Mobbing eller trakassering
  • Forhold som være en fare for liv og helse

Hvis du er reisende eller nabo og ønsker å klage på noe knyttet til reisen eller våre prosjekter, besøk vår hjelp- og kontaktside her. Vi svarer ikke på denne typen klager i varslingskanalene.

Slik varsler du

Det finnes ulike måter å varsle på. Du kan varsle internt eller eksternt. Her forklarer vi de ulike måtene du kan varsle på og hvordan du går frem.

Intern varsling

  • Hvis du er ansatt eller innleid kan du varsle din nærmeste leder, HR-avdelingen, tillitsvalgte, verneombudet, eller compliance-enheten.
  • Du kan sende varsel til Sporveiens vaslingsråd på e-post: varsling@sporveien.no eller ringe til vår interne varslingstelefon: +47 488 83 410.

Ekstern varsling

Det er ikke alltid enkelt å varsle gjennom våre interne kanaler. Du kan derfor varsle til vår eksterne varslingskanal.