Meld fra om ordinært støy fra trikk- eller T-banedrift

Støy fra trikk eller T-bane
Støy høres
Jeg vil beskrive støyet som