Meld fra om støy fra vedlikehold, bygging eller prosjekt

Kommer støyet fra arbeid knyttet til trikk eller T-bane?
Støy høres
Jeg vil beskrive støyet som
Har du mottatt varsling om arbeidene?