Utvikling av eiendom

Vi har noen eiendommer langs viktige ferdselsårer og ved knutepunkter i og rundt Oslo. Når vi utvikler eiendommene, bidrar vi til å skape bedre byområder og inntekter til mer kollektivtrafikk.

Forslag til ny utvikling av Etterstad base, sett fra sør.

Sporveien utvikler flere eiendommer for å skape bedre og nyere byområder, illustrasjon fra Etterstad base. Foto: Sporveien / PIR2

Inntekter til kollektivtrafikken

Vi eier og drifter et stort antall eiendommer og en bygningsmasse på rundt 205 000 kvadratmeter. De fleste eiendommene ligger langs skinner og i knutepunkt med T-bane og trikk.

Eiendommene skaper inntekter fra utleie og når vi utvikler dem til nye formål. Behovene til kollektivtrafikken kommer alltid først, derfor handler eiendomsprosjektene ofte om å sikre god plass til å drifte T-bane og trikk og samtidig åpne opp arealer til nye formål. Inntektene går tilbake til kollektivtrafikken for å gjøre reisetilbudet enda bedre.

Leie av lokaler

Ønsker du å drive kommersiell virksomhet på våre arealer eller i et av våre lokaler? Eller ønsker du et sted å bo? Se hvilke lokaler vi har ledig til leie.

Attraktive knutepunkt

Flere forhold gjør eiendommene våre attraktive å utvikle. For det første ligger mange av dem i knutepunkter for kollektivtrafikken. Fortetting ved slike knutepunkter er et tydelig mål både nasjonalt og i Oslo for å ta veksten i persontransporten med kollektivtransport, sykkel og gange.

I tillegg slynger infrastrukturen til T-bane og trikk seg som lange barrierer i deler av Oslo. Når vi utvikler eiendommene, er vi opptatt å lage ferdselsårer på tvers av disse barrierene og derved åpne nye områder til boliger og næring.

Gode byrom og forbindelser

Prosjektet Etterstad base er et eksempel på dette. Der utvikler vi en løsning med lokk over den store driftsbasen til T-banen. Lokket vil åpne et stort område til boliger og næringsbygg, og det vil binde områdene Helsfyr, Bryn og Etterstad sammen.

Et annet eksempel er Majorstuen stasjon, der vi åpner opp store arealer og ærverdige bygg for publikum og næring. Vi ønsker å skape et grønt og levende stasjonsområde og samarbeider tett med nærings- og kulturaktører for å fylle byggene med spennende tilbud. I tillegg bygger vi en ny bro mellom syd og vest for å gjøre stasjonen enklere tilgjengelig sammen med arealet syd og nord for Majorstuen stasjon

Prosjekter på egne bein

Det er eiendomsavdelingen i Sporveien som forvalter, drifter og utvikler eiendomsmassen.

Vi bruker ikke midler som er satt av til kollektivtrafikk når vi utvikler eiendommene kommersielt. Prosjektene må stå på egne økonomiske bein og komme innbyggerne til gode.