Utvikling av trikketilbudet

Målet vårt er å kunne tilby 100 millioner trikkereiser i 2030, med et attraktivt, robust og effektivt trikketilbud.

Mann og kvinne i verneklær med teksten  Fagleder Trikken  passerer tre trikker i en verkstedhall. Foto.

Alle Sporveiens trikketyper på rekke og rad: SL79, SL95 og SL18. Trikketypene har fått sitt navn etter årstallet de ble bestilt. Foto: Sporveien AS

Satser på trikk

Oslo kommune satser på kollektivtransport, og trikken spiller en helt sentral rolle i satsingen. Trikken har lave klimautslipp, kan frakte mange passasjerer på liten plass og skaper liv og flyt i byen. Den er godt likt og en viktig del av Oslos identitet. 

Trikkens rolle i Oslo

Mer om trikkens rolle kan du lese om i rapporten utarbeidet for prosjektet Trikkeprogrammet. Programmet var et oppdrag fra Oslo kommune med hensikt om å kjøpe inn nye og oppgraderte trikker til byen. 

Her kan du lese rapporten Trikkens rolle. 

Det pågår en kraftig modernisering av trikketilbudet i Oslo. Nye trikker kjører allerede på flere av linjene, og i løpet av 2024 vil alle trikkene som ruller gjennom byen være nye. De moderne trikkene har plass til flere passasjerer, er tilgjengelige for alle, støyer mindre og er mer energieffektive enn forgjengerne. 

Trikketilbud til nye generasjoner

For å legge til rette for de nye trikkene har vi bygget om og modernisert baser og verksted, samt oppgradert store deler av infrastrukturen. Mye av vedlikeholdsetterslepet er også hentet inn. Nå gjenstår bare arbeid på enkelte strekninger før de nye trikkene kan settes inn på alle trikkelinjene i Oslo. 

Når alt er gjort og alle de 87 nye trikkene er på plass, vil innbyggere og besøkende i byen oppleve et enda bedre trikketilbud. Det er viktig for å nå Oslo kommunes klimamål og for å gjøre byen grønn, trivelig og lette å reise rundt i. 

Fremtidens byreise

Vår visjon for trikken er å skape fremtidens byreise. Vi har som mål å kunne tilby 100 millioner trikkereiser i 2030, mer enn dobbelt så mange som i dag. De nye trikkene er viktige for å nå målet, og i tillegg jobber vi særlig med energieffektivitet og reiseopplevelsen. Universell utforming av holdeplasser, nytt interiør i trikkene og sikkerhetstilpasninger vil gjøre det enda bedre å reise med trikk i Oslo. 

Trikkeprogrammet

Alle aktivitetene for å modernisere trikketilbudet er samlet i Trikkeprogrammet. Programmet omfatter anskaffelsen nye trikker, utviklingen av trikkebasene på Grefsen og Holtet og en rekke, store infrastrukturoppgraderinger. Vi leder programmet og samarbeider med Ruter, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten om å gjennomføre det. Med Trikkeprogrammet utvikler vi neste generasjons trikketilbud i Oslo.