Trosterud

T-banestasjon på Furusetbanen.

Trosterud T-banestasjon

Trosterud T-banestasjon. Foto: Sporveien AS