Om Infrastruktur og prosjekter

Vedlikehold og utvikling av infrastrukturen er avgjørende for å opprettholde den høye standarden på trikken og T-banen.

Østensjøbanen testtog

Å ta vare på det vi har er det viktigste vi gjør

Vi tar vare på trikk- og T-baneinfrastrukturen, som inkluderer alt fra skinner og signalanlegg til strømforsyning og stasjoner. Ved å sørge for jevnlig vedlikehold og reparasjoner sikrer vi at alt fungerer feilfritt, og dette er helt avgjørende for at reisene dine skal være punktlige og pålitelige.

Gjennom kontinuerlig kartlegging og planlegging identifiserer vi behovene og kostnadene knyttet til infrastrukturutvikling, for å sikre at vår eksisterende infrastruktur opprettholdes og forbedres. Ved å identifisere områder som krever spesiell oppmerksomhet, kan vi prioritere våre ressurser og jobbe for at ingen deler av infrastrukturen forfaller raskere enn vi kan ta vare på dem.

Det krever mye innsats og ressurser å opprettholde en infrastruktur av denne størrelsen, men det er nødvendig for at du kan stole på at trikk- og T-banenettverket fungerer optimalt.

Dette arbeidet krever et mangfold av kompetanse, fra fagarbeidere til ingeniører, prosjektledere, økonomer og sikkerhetsrådgivere og et solid støtteapparat. Denne variasjonen i ferdigheter er avgjørende for å sikre at trikken og T-banen opererer på sitt beste.

Viste du at...?

  • T-banenettet i Oslo strekker seg over 87 kilometer med dobbeltsporet trase.
  • Trikkenettet har 43 kilometer dobbeltsporet trase.
  • Sporveien vedlikeholder infrastrukturen kontinuerlig, døgnet rundt, for å sikre best mulig drift av trikk og T-bane.  
  • Vi har kun 3,5 timer per natt til å utføre vedlikeholdsarbeider på infrastrukturen.

Vi jobber om natten så du kan reise på dagen

Vedlikehold av flere mil med skinnegang er et kontinuerlig arbeid.
Når siste T-bane og trikk har kjørt for natten, begynner arbeidet med å ta vare på infrastrukturen. Vi har kun noen få timer til rådighet for å utføre større vedlikeholds- og oppgraderingsarbeid, da dette må gjøres når T-banen og trikken ikke er i drift.

Nattarbeiderne i Sporveien spiller en viktig rolle for at Oslos kollektivtilbud kan operere som normalt. Bak reisen med trikk og T-bane ligger mange timer med vedlikehold. Dette er grunnen til at du både på natt, og på dagtid ser Sporveiens ansatte ute i sporene.

Videre utvikling

Samtidig med at vi ivaretar den eksisterende infrastrukturen, ser vi også fremover og jobber med å modernisere og digitalisere våre systemer.

Dette inkluderer å møte fremtidige behov i kollektivtransporten og sørge for at vår infrastruktur er rustet til å håndtere økende passasjertall, digitalisering og de nye utfordringene som følger med. Ved å omfavne teknologi som for eksempel CBTC (nytt signalsystem for T-banen), må vi endre måten vi jobber på for å skape en mer effektiv og pålitelig reiseopplevelse for Oslos innbyggere.