Tilgjengelighet på våre T-banestasjoner

Vi oppgraderer T-banestasjonene våre for å gjøre dem mer tilgjengelige for alle.

En T-banevogn står ved perrongen på Ulsrud Stasjon

En T-banevogn står ved perrongen på Ulsrud Stasjon. Foto: Sporveien AS

Fakta om prosjektet

 • Status

  Bygging

 • Gjelder

  T-banen: alle T-banestasjoner

På denne siden

Kort om prosjektet

Tilgjengelighetsprosjektet består av fire tiltak som handler om belysning, informasjon, avstand mellom tog og plattform, og tilgjengelighet. Prosjektet har også kartlagt og registrert tilstanden på Sporveiens 101 T-banestasjoner. Vi har registrert både fysisk utforming, sikkerhet og funksjonalitet på stasjonene.

I tillegg har vi kartlagt tilstand for universell utforming og tilgjengelighet. Med grunnlag i dette har vi nå et godt utgangspunkt for å kunne prioritere fremtidige oppgraderinger som gjør stasjonene mer universelt utformede. 

Faktaboks

Sporveiens Tilgjengelighetsprosjekt på våre T-banestasjoner jobber med tiltak på 

 • Belysning 
 • Informasjon som skilting og høyttaleranlegg
 • Avstand mellom plattform og togvogn
 • Tilgjengelighet i form av heis eller andre lokale tiltak som bedrer adkomst til plattform 

 

Bakgrunn

Prosjektet drives i tett samarbeid med Ruter og startet opp i 2020. Det bekostes i stor grad av tilskuddsmidler fra Tilgjengelighetsprosjektet i Oslo kommune. Ruter og Sporveien søker sammen for å få disse tilskuddene, som øremerkes til tilgjengelighetstiltak på T-banestasjoner.  

Forprosjekt for å kartlegge 

Forprosjektet for å kartlegge stasjonene ble gjennomført sommeren 2022 og tok for seg én og én stasjon og registrerte alt. Noe av det som ble registrert var plattformens lengde, dybde og helling. I tillegg vurderte vi skilting, adkomst, avstand mellom tog og plattform og merking. Elementene som ble kartlagt ble tatt bilde av. Det styrker dokumentasjonen og kan på sikt også gi Sporveien muligheter til å publisere bilder som brukerne kan se. For eksempel kan det for enkelte brukere være nyttig å se bilder av en plattform før reisen.

Kartleggingen er blitt gjort i en web-basert løsning og skal legges i en levende database, som vil være grunnlag for det videre arbeidet i prosjektet og fremtidig vedlikehold på stasjonene. Etter analyse og bearbeiding skal resultatene kunne overføres direkte inn i Ruters app for reiseplanlegging.  

Fire tiltak

Tilskuddsmidlene skal kun brukes til tilgjengelighetstiltak. Derfor jobber prosjektet smart ved å koble seg på andre Sporveisprosjekter og gjør tilleggsbestillinger ved større oppgraderinger eller stengninger. Dette er de fire tiltakene for å forbedre tilgjenglighet og sikkerhet på alle våre T-banestasjoner. 

 1. Belysning
 2. Informasjon
 3. Avstand/høyde tog - plattform
 4. Tilgjengelighet

Er du nabo til et av våre prosjekter?

Her finner du relevant informasjon dersom du blir påvirket av et av våre byggeprosjekter.

Fremdrift 

Etter noe arbeid med tiltak ble det klart at vi måtte kartlegge tilstanden på alle stasjoner for å kunne prioritere videre forbedringer. Forprosjektet hadde oppstart april 2022, registrering ble gjennomført sommer 2022, analyse og prioriteringsarbeid ferdigstilt høst 2022. Disse dataene brukes nå til å lage en liste for hva som bør oppgraderes fremover.  

Om tilgjengelighet og universell utforming 

Universell utforming er en samfunnskvalitet og målet er et samfunn der alle kan delta og bidra. Med universell utforming blir produkter, bygg og uteområder for allmennheten utformet på en slik måte at hovedløsningen kan brukes av flest mulig, uten spesiell tilrettelegging eller spesialløsninger. Dette er viktig for personer med nedsatt funksjonsevne, men også et gode for alle. Universell utforming er forankret i flere lovverk.  

Tilgjengelighetstiltak skal bidra til at rullestolbrukere, eldre, familier med barnevogn og mennesker med rullator får en bedre og enklere hverdag.  

Hva betyr dette for vårt arbeid i Sporveien? 

For Sporveien og T-banestasjonene våre betyr det at vi jobber med de fire tiltakene nevnt ovenfor. Vi har også kartlagt tilstanden på stasjonene våre så vi kan forbedre håndløpere, fjerne snublekanter og ujevnheter, fikse lederlinjene våre, tilrettelegge for bedre sitteplasser og kontrastmerke dører og søyler.  

Har du spørsmål om prosjektet?

Merk gjerne emnefeltet "Tilgjengelighet på våre T-banestasjoner".