Sporveiens vårrengjøring

Det ligger mye arbeid bak en trikk som er i rute. Her får du en oversikt over det mest synlige vedlikeholdsarbeidet Sporveien gjør med trikkens infrastruktur i 2024.

Like sikkert som at våren kommer, starter Sporveien sitt vedlikeholdsarbeid etter påske. FOTO: Tonje Bergmo/Sporveien.

Fakta om prosjektet

Like sikkert som at våren kommer, starter Sporveien sitt vedlikeholdsarbeid etter påske. Vi sperrer gater, stopper trikken, omdirigerer bussen, lager noe støy, og forsvinner like brått som vi kom. Det vi gjør er livsforlengende vedlikeholdsarbeid, jobber som er strengt nødvendige for at kollektivtrafikken skal gå, og for at våre reisende skal ha et godt tilbud hver dag, hele året. 

Bærekraftig vedlikehold og fornyelse av materiell og infrastruktur er prioritert i Sporveiens strategi. Vi tar vare på det vi har.

Sporveien har et stort apparat som til enhver tid passer på og sørger for at alle deler av kollektivtrafikken henger sammen i henhold til teknisk regelverk.

Det mest hensiktsmessige er at arbeidene gjøres når det meste av snøen er borte, og våren er i anmarsj.  

Skifte av sporveksler 

I Oslo har trikken omtrent 250 sporveksler. Disse må vedlikeholdes og noen må skiftes ut. Det medfører ofte stengte veier en stund, og berørte naboer får alltid beskjed i forkant.  

En sporveksel består av ett rett spor og en kurvet spor. Stedet hvor disse krysser hverandre, kaller vi ett skinnekryss. Vognføreren, hen som kjører trikken, bestemmer hvilken vei trikken skal kjøre i krysset ved å trykke på en signalknapp ombord i trikken. Trikken endrer retning ved hjelp av en drivmaskin, som er nedgravet i en kasse under bakken. På vognførerens signal, beveger drivmaskinen en «tunge» i sporvekselen i den retningen som er bestemt. Dermed går trikken i riktig retning. 

Sporveksel og tunga spyles med høytrykksvann og smøres hver dag. Vår og høst blir hele kassa åpnet, renset og spylt.  Annet hvert år må drivmaskinen vedlikeholdes. Noen ganger krever den kun en overhaling, andre ganger må hele drivmaskinen skiftes ut. Hvert 5 år byttes drivmaskinen og ny blir satt ned i kassa. 

Her skifter vi sporveksler i år

April: Bogstadveien. Fra 15. – 21. April jobber vi mellom Sporveisgata og Eilert Sundts gate. Det blir stengt for biltrafikk mot sentrum i anleggsperioden. Vi jobber, i all hovedsak, mellom klokken 07:00 og 23:00, mandag til søndag.  

  • Se Ruterappen for mer informasjon om kollektivtrafikken. 

Juni: Stortorvet. I tillegg til å skifte sporveksel, skal vi også skifte ut spor i kurven opp mot Stortorvet, og inngående spor ved holdeplassen på Stortorvet. Arbeidet koordineres med utskifting av sporvekselen. Mer informasjon kommer. 

September: Muselunden – mer informasjon kommer.

September/oktober: Cort Adlers gate og Solli plass – mer informasjon kommer.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål relatert til noen av de nevnte arbeidene, kan du sende oss en e-post. Husk å merke emnefeltet med prosjektets navn. 

Ha en god dag! 

Dekketiltak i byen i år

I trikketraseen bygger vi et betongfundament som trikkesporene ligger på. Et godt fundament er avgjørende for at trikkeskinnene skal ligge stabilt.  

Asfalt og fuger skal bidra til at vann ikke trenger ned i betongen. Vann som fryser til is, medfører at asfalt og fuger «krakelerer». I tillegg blir asfalten nedslitt av all trafikken fra busser og biler.  Vi må derfor jevnlig frese asfalt, reasfaltere og fornye fuger. Trikkeskinner trenger vedlikehold og tilstanden avgjør om de må skiftes ut. Hvert år blir utvalgte strekninger slipt med en skinnesliper.  

Grünerløkka: Vi gjenopptar arbeidene med å bolte fast sporet i nedre delen av Trondheimsveien, fra krysset Herslebs gate/Trondheimsveien til og med holdeplassen Heimdalsgata. Arbeidene startet opp etter påske og vil pågå i omtrent to måneder. 

I år skal vi frese, asfaltere og fuge langs trikkeskinnene ved Kirkeristen. FOTO: Tonje Bergmo/Sporveien

Kirkeristen: Vi skal frese, asfaltere og fuge langs trikkeskinnene. Arbeidet strekker seg fra krysset Kirkeristen/Storgata ved XXL til og med krysset Fred Olsens gate/Biskop Gunnerus gate mellom The Hub og Oslo City. Vi har planlagt oppstart etter påske og jobben tar omtrent 4 netter.  

Kjelsås: Vi jobber med dekketiltak og utbedring av sporfelt i Midtoddveien. Anleggsområdet strekker seg fra krysset Kjelsåsveien/Midtoddveien ved Coop Prix Kjelsås, til og med vendesløyfa for trikken ved trikkehallen Kjelsås. Planlagt oppstart er i begynnelsen av mai.  

Kjelsåsveien og utenfor Grefsen vognhall: Planlagt oppstart i starten av mai med arbeid utover sommeren. Arbeidet vil i all hovedsak påvirke trikken. NB! Vi ber om at gående og syklende tar hensyn til at dette er et anleggsområde. 

Bislett: Sporveien skal gjennomføre utbedringer i form av fresing og reasfaltering av slitelag, og reetablering av fuge langs skinnene i Thereses gate. Vi jobber fra rundkjøringen ved Bislett stadion til og med krysset Thereses gate/Ullevålsveien – holdeplassen Adamstuen. I forbindelse med reasfaltering skal sju kummer/kumlokk utbedres og/eller byttes. Det blir trolig oppstart av arbeidene i august.   

Andre tiltak i år

Jevnlige befaringer, kontroller og vurderinger av trikkenettet avdekker avvik fra teknisk regelverk. Trikkens infrastruktur ha et godt sikkerhetsnivå. 

Oppdages avvik må Sporveien ut og fikse dette raskt, for å kunne holde driften i gang.

Gamlebyen: Vi skal tilbake til Geitabru. Her skal vi, blant annet, fuge langs trikkeskinnene på Ekebergsiden av brua og ferdigstille sportiltakene vi startet på i fjor høst. Det er mer krakkelering i området og dette må utbedres slik at det ikke blir verre. Arbeidene skal i hovedsak utføres på dagtid. Vi planlegger oppstart i uke 18, mellom mandag 29. april og fredag 3. mai fra klokken 07.00 til 19.00.

Sporveien skal ferdigstille arbeidet vi startet på Geitabru. FOTO: Tonje Bergmo/Sporveien

Det er i tillegg noe asfaltering som gjenstår på ytterkant av inngående og utgående spor langsmed holdeplassene på Oslo Hospital. 

Proaktiv førstehjelp 

Påleggssveising er utbedring av eksisterende skinner. Sporveien tar vare på det vi har, og påleggssveising gjør vi for å sikre at trikkeskinnene har en skinneprofil som er i henhold til teknisk regelverk. Vi kaller det «proaktiv førstehjelp» og det er et arbeid vi foretar før vi må bytte ut hele sporet.

Vi skal påleggsveise: 

  • Kurve i Holtegata x Briskebyveien, inngående og utgående spor. 
  • Kurve i Frognerveien x Vestheimgata, utgående spor. 

 Sporveien jobber i tillegg kontinuerlig med å vedlikeholde fuger langs trikkeskinnene. Dette er en standardjobb som vi utfører gjennom sommerhalvåret, hvert år. 

Skinnesliping 

Hvert år gjennomfører Sporveien skinnesliping av skinner på utvalgte steder. Dette arbeidet starter opp til sommeren og strekker seg over noen måneder. Det er planlagt 35 skift, som tilsvarer omtrent 12-15.000 meter skinner.

Arbeidet utføres av eksterne entreprenører sammen med Sporveien. Skinnesliping blir varslet på forhånd til de naboene dette gjelder. Vi kommer tilbake til hvor og eksakt når skinnesliping skjer.